Młodość bez nałogów

Głównym celem konkursu jest podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z ulegania nałogom, uzyskanie oryginalnych prac promujących postawy abstynenckie, promowanie życia bez używek. W uroczystości wzięli udział: Marek Majewski ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie, Alicja Grabiec z urzędu miasta Krasnystaw, Marcin Wojewoda – prezes Banku Spółdzielczego w Izbicy. Jury konkursu pod przewodnictwem Anny Popis z krasnostawskiego szpitala, oceniło prace pod względem profilaktycznego przekazu, przejrzystości, oryginalności, pomysłowości oraz formy estetycznej, Zwyciężyła Katarzyna Szpakowska z ZSP nr 2 w Krasnymstawie, a kolejne miejsca zajęli: 2. Magdalena Jaślikowska z ZSP nr 1 w Krasnymstawie, 3. Sylwester Filipczuk z ZSCKR w Siennicy Różanej, 4. Adrian Korkosz z ZSP w Żółkiewce. Uczestnicy finału oraz młodzież z ZSP nr 1 miała możliwość obejrzenia spektaklu profilaktycznego pt. „Kropla nadziei” przygotowanego przez uczniów z klas 1 tz i 2 tz oraz recitalu Marcina Trumińskiego. (k)

News will be here