Młodzi mają swój głos

Młodzieżowa Rada Powiatu Krasnostawskiego zainaugurowała swoją działalność. W ubiegły wtorek 13 grudnia odbyło się jej pierwsze posiedzenie.

– Uczniowie ponadpodstawowych szkół stają się bezpośrednimi reprezentantami swojego pokolenia. Stają przed szansą, aby działać na rzecz swojej lokalnej społeczności. Samorządowcy, którzy decydują się na powoływanie tego typu organizacji, stawiają na bezpośredni kontakt z młodzieżą i dzia­­­­łają w myśl zasady, że najwięcej o problemach młodych wiedzą sami młodzi – podkreśla starosta krasnostawski, Andrzej Leńczuk, który wraz z wicestarostą Markiem Nowosadzkim wziął udział w inauguracyjnej sesji.

Obrady otworzył przewodniczący rady powiatu Witold Boruczenko. W sesji uczestniczyły również przewodnicząca Komisji Oświaty Ewa Nieścior oraz naczelnik Wydziału Oświaty Aleksandra Stachula. Podczas obrad radni zostali zapoznani z dokumentami m.in. z obowiązującym statutem młodzieżowej rady, otrzymali zaświadczenia na radnego oraz złożyli ślubowanie. Wybrano również przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących. Kadencja młodzieżowej rady powiatu trwa 2 lata.

Rada będzie pracowała pod kierunkiem Mileny Lis, uczennicy I LO w Krasnymstawie. Jej zastępcami zostali Karolina Wypych z Zespołu Szkół w Żółkiewce i Dominik Hawryluk z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Starosta Leńczuk pogratulował młodym radnym wyboru, podkreślił jak ważny jest głos młodych osób w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego i polityce oświatowej samorządu. W radzie zasiadają też: Jakub Starzyński z I LO, Amelia Łepik i Weronika Marecka z Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie, Maksymilian Mróz i Jakub Stanisławek z Zespołu Szkół nr 2 w Krasnymstawie, Dawid Hamelusz ze Społecznego LO w Krasnymstawie. Swoich przedstawicieli w młodzieżowej radzie powiatu, z powodu głosowania przeprowadzonego niezgodnie z regulaminem, nie ma II LO.

Pomysłodawcą utworzenia młodzieżowej rady powiatu jest radny Leszek Janeczek. Młodzieżowa rada zaproponowała na opiekuna rady wicestarostę Marka Nowosadzkiego. Celem jej działania jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku lokalnym, reprezentowanie interesów młodzieży, kształtowanie postaw demokratycznych. Do zadań Młodzieżowej Rady należy m.in.: opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych powiatu na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych powiatu na rzecz młodzieży, podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej. (s)