Młodzi matematycy z Siódemki

W Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie zorganizowano konkurs dla klas I-III pod hasłem „Młody matematyk”.

Jego celem było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy, kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji oraz radzenia sobie ze stresem, a także wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszego ukierunkowania pracy z nimi. Konkurs zorganizowały nauczycielki: Dorota Charęża, Dorota Ćwiek, Agnieszka Jaroszek, Urszula Skimina. Głównym sponsorem nagród dla wszystkich uczestników konkursu był senator RP Józef Zając, prorektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, który uroczyście rozpoczął konkurs krótkim wykładem.

– To wspaniała inicjatywa nauczycieli, którzy niosą w ten sposób kaganek matematycznej oświaty – mówi senator J. Zając, prof. PANS w Chełmie. – Wspieranie takich inicjatyw to dla mnie, jako matematyka, bardzo miły obowiązek. To ważne, aby już od najmłodszych lat zachęcać dzieci do nauki matematyki i rozwijać w nich te zdolności.

Zwycięzcy konkursu „Młody matematyk” w SP nr 7, w kat. klas I: Szymon Guzowski, Leon Droń, Wiktoria Teter; kl. II: Ewa Prokopowicz, Zuzanna Reszota, Hubert Zaborowski; kl. III: Eryk Bechta, Lena Żuk, Amelia Jarymiuk. (opr. mo)