Młodzi mistrzowie słowa

Konkursowa recytacja

Młodzi recytatorzy z Polski i Ukrainy spotkali się 31 marca w Centrum Kultury.
Do Lublina przyjechało 18 laureatów z Ukrainy i 29 osób z całej Polski. Wydarzenie było finałem dwóch konkursów recytatorskich: XII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej oraz X Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie. W ramach wydarzenia odbyło się także spotkanie z ukraińskim poetą, Ostapem Sływyńskim i spektakl lubelskiego teatru Panopticum. Tegoroczną edycję zakończył Koncert Galowy – występ laureatów, którym towarzyszył Michał Terlecki. – Z roku na rok rośnie liczba uczestników i ich poziom, co nas bardzo cieszy – mówi Anna Krawczyk, kierownik Wydziału Edukacji Kulturalnej w Centrum Kultury. Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa odbyły się już po raz 10. (EM.K.)

Laureaci w kategorii literatura polska: WYRÓŻNIENIE – Leva Filat z Łucka; III nagroda – Yurii Dmytruk z Łucka; II nagroda – Nina Makukha z Połtawy; I nagroda – tytuł Mistrza Słowa – Anna Lvova z Równego.
Laureaci w kategorii literatura ukraińska: WYRÓŻNIENIA: Małgorzata Angielska z Kielc, Elżbieta Ołubek z Tomaszowa Mazowieckiego i Stanisława Wesołowska z Lublina. III nagroda – Maria Wójtowicz ze Skarżyska-Kamiennej; II nagroda – Elżbieta Jakubczyk z Tomaszowa Mazowieckiego; II nagroda – Kornelia Frąkała z Lublina; I nagroda – tytuł Mistrza Słowa – Zuzanna Dąbrowska ze Skarżyska-Kamiennej.
Nagroda instruktorska – za wyróżniającą się pracę nad przygotowaniem uczestników do tegorocznej edycji konkursu, trafiła do Stanisławy Juchniewicz ze Skarżyska-Kamiennej.