Młodzi nasiąkną uczelnią

Mają być wspólne konferencje, szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów. W minionym tygodniu w Świdniku sześć szkół, dwa ośrodki i jedna poradnia podpisały umowę partnerską z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
– Zależy nam na tym, żeby to nie było martwe porozumienie. Mamy już w tej chwili wiele wspólnych planów. W najbliższym czasie na WSEI odbędą się szkolenia dla naszych nauczycieli. Wspólnie zorganizujemy jeszcze wiosną dwie duże konferencje naukowe dotyczące zagadnień związanych z autyzmem – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki.
Porozumienie z lubelską uczelnią zostało podpisane w miniony czwartek. Partnerskie umowy dotyczą sześciu szkół: I LO w Świdniku, Zespołu Szkół nr 1, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, Zespołu Szkół w Piaskach i Zespołu Szkół w Trawnikach. Pod skrzydła uczelni trafiły również: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych, Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Świdniku i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku.

Na czym ma polegać współpraca między uczelnią a placówkami oświatowymi? – Na podstawie porozumienia WSEI zobowiązała się do wspierania wszystkich inicjatyw szkoły zmierzających do rozwoju i samorealizacji uczniów oraz nauczycieli. Uczelnia obejmie patronatem poszczególne klasy w szkołach zgodnie z profilem kształcenia w WSEI, a wykładowcy WSEI będą prowadzić zajęcia dla nauczycieli i młodzieży – informuje Marek Szczodrak, specjalista ds. public relations WSEI. – Nauczyciele i uczniowie będą też regularnie uczestniczyć w wydarzeniach naukowych i kulturalnych oraz konferencjach popularnonaukowych.
Przedstawiciele uczelni chcą również umożliwić uczniom dołączenie do studenckich kół naukowych i udział w bezpłatnych treningach, warsztatach i kursach. Nauczyciele i podopieczni powiatowych szkół mają również korzystać z bezpłatnych konsultacji naukowych. Dodatkowo uczniowie będą również objęci opieką psychologiczną przez specjalistów pracujących na uczelni. Przed młodzieżą z powiatu świdnickiego stanie również otworem księgozbiór WSEI, laboratoria, baza dydaktyczna i obiekty sportowe. (kal)