Młodzi patrioci z piątki

Uczniowie „piątki”, by zapracować na tytuł Młodych Patriotów, zorganizowali wiele patriotycznych wydarzeń

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku otrzymała tytuł Szkoły Młodych Patriotów.


Tytuł ten to efekt kilkumiesięcznej pracy grupy nauczycieli i uczniów w ramach konkursu zorganizowanego przez warszawskie Studium Prawa Europejskiego. Uczestnicząc w nim, szkolna społeczność m.in. przygotowała plakat z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowała konkurs pt. „Historia Polski a patriotyzm” oraz konkursy: recytatorski i pieśni patriotycznych, adresowane do uczniów także innych szkół.

Jednym z zadań było także przygotowanie kodeksu patriotycznego. Gimnazjaliści stworzyli listę działań, wartości i postaw, które świadczą o byciu dobrym obywatelem. Na tej podstawie komisja składająca się i z nauczycieli, i uczniów stworzyła szkolny Kodeks Postaw Patriotycznych. Konkursowe działania pilotowały: Urszula Nakonieczna i Magdaleny Stelmach-Kopeć. (w)