Młodzi radni debatowali

Utworzenie w Krasnymstawie sztucznego lodowiska, ustawienie ławek przy szlaku Green Velo oraz wydanie angielskojęzycznej wersji folderu promującego „Chmielaki” i miasto Krasnystaw – to inwestycje, które według młodych radnych, powinny zostać zrealizowane w najbliższym czasie.

W czwartek odbyła się ostatnia sesja młodzieżowej rady miasta Krasnystaw czwartej kadencji. Oprócz młodych radnych w obradach wzięli udział przedstawiciele miejskiego samorządu: wiceprzewodniczący rady miasta Krasnystaw Marcin Wilkołazki, sekretarz Renata Stangryciuk, radni Ewa Kwiecień i Kamil Hukiewicz oraz kierownicy wydziałów urzędu miasta i zaproszeni goście.

Na początku przewodnicząca młodzieżowej rady Natalia Sulkowska opowiedział zebranym o działaniach podejmowanych przez radnych pomiędzy sesjami. W tym okresie młodzi rajcy brali udział m.in. w 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w „Chmielakach” oraz „Nocy Muzeów 2019”. W dalszej części radni zapoznali się ze sprawozdaniem z 49 „Chmielaków”, które przedstawił Krzysztof Zieliński, kierownik wydziału promocji, rozwoju, kultury i sportu urzędu miasta Krasnystaw.

Podczas sesji nie zabrakło interpelacji. Młodzież wnioskowała m.in. o utworzenie w Krasnymstawie sztucznego lodowiska, ustawienie ławek przy szlaku Green Velo oraz wydanie angielskojęzycznej wersji foldera promującego „Chmielaki” i miasto Krasnystaw. Padły również zapytania o funkcjonowanie miejskiego wolontariatu oraz możliwości lepszego skorelowania kadencji młodzieżowej rady z kalendarzem roku szkolnego.

W związku z dobiegającą końca czwartą kadencją młodzieżowej rady w ostatniej części obrad wiceprzewodniczący Wilkołazki złożył podziękowania wszystkim radnym za ich pracę i aktywność. (k)