Młodzi samorządowcy wybrani

Młodzieżowa Rada Miasta w Świdniku rozpoczyna V kadencję. Młodzi radni będą piastowali swój urząd przez kolejne dwa lata, czyli do 2018 roku.
Do zadań młodych radnych należy m.in. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Świdnik dotyczących spraw związanych z młodzieżą, inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście oraz ich koordynowanie. MRM może również prowadzić działalność doradczo-informacyjną, a także samodzielnie nawiązywać współpracę z innymi organizacjami zrzeszającym młodzież w Polsce i na świecie. – Promowanie idei samorządności i edukacja obywatelska są dla mnie bardzo ważna. Cieszę się, że młode pokolenie chętnie angażuje się w sprawy istotne dla nich samych i naszego miasta. Chcą mieć i mają wpływ na to, co dzieje się w Świdniku, a ich aktywność i podejmowanie inicjatyw związanych z nauką, kulturą, sportem czy ochroną środowiska jest nieoceniona – mówi burmistrz Waldemar Jakson.
Kandydaci do rady wybierani są spośród społeczności świdnickich szkół. Każda z nich ma prawo wytypowania konkretnej liczby kandydatów ( w zależności od liczby dzieci w danej placówce): Gimnazjum nr 1 – 4 kandydatów, Zespół Szkół nr 1 – 3 kandydatów, G3 – 4 kandydatów, I LO – 3 kandydatów, ZS1 – 3 kandydatów, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 3 kandydatów. Osoby, które zdobędą najwięcej głosów, dołączają do składu Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzi radni nie uczestniczą wprawdzie bezpośrednio w sesjach „dorosłej” rady, ale są na bieżąco w kontakcie z jej przewodniczącym.

Ustępującej we wrześniu Młodzieżowej Radzie przewodziła Monika Kalicka. Nowy lider V kadencji zostanie wybrany na pierwszym spotkaniu rady w przyszłym tygodniu. Prezydium młodzieżowej rady składa się z przewodniczącego rady, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika. Działalność jej członków jest całkowicie społeczna – młodzi nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Mają za to okazję zajrzeć za kulisy życia politycznego, spróbować swoich sił w działalności samorządowej i przede wszystkim nabrać cennego doświadczenia. (EM.K.)

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Świdnik V kadencji na lata 2016-2018:
Julita Biszkont – ZS1; Karolina Czubak – I LO; Kinga Czubak – G3 4; Grzegorz Dmitruk – G1; Jakub Góra – G1; Monika Kalicka – II LO; Mateusz Kowalewski – PCEZ; Kacper Kozłowski – II LO; Maria Leniart – I LO; Sebastian Marucha – PCEZ; Patryk Rybka – PCEZ; Antola Sadło – G1; Alicja Sidor – ZS1- Norwid; Dawid Skoczylas – G3; Aleksandra Sobczak – II LO; Natalia Toboła – G1; Bartosz Wieczerzak – ZS1; Klaudia Witkowska – G3; Marcel Wójtowicz – G3; Paulina Zarosińska – I LO.