Młodzi twórcy z Miasta Inspiracji

22 czerwca prezydent Krzysztof Żuk spotkał się ze 114 uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów artystycznych.
Wręczył im książki oraz pamiątkowe dyplomy. Dyrektorzy szkół, których uczniowie zdobyli najwięcej nagród, zostali nagrodzeni pucharami – SP nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej.
Ponadto uczniowie-laureaci z wysoką średnią (co najmniej 4,8 w SP, co najmniej 4,5 w gimnazjum i co najmniej 4,3 w szkole ponadgimnazjalnej) oraz wzorowym zachowaniem zostali nagrodzeni jednorazowymi stypendiami Prezydenta Miasta Lublin. Sześciu uczniów szkół podstawowych otrzymało po 278 zł. Dwudziestu czterech gimnazjalistów otrzymało po 370 zł, a sześciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych dostało stypendium w wysokości 500 zł. (EM.K.)

Najwięcej laureatów w konkursach artystycznych mają:

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego – 12 uczniów zdobyło 16 nagród.
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II: 5 uczniów zdobyło 7 nagród,
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego: 2 uczennice zdobyły 6 nagród.
Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie: 7 uczniów zdobyło 9 nagród.
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej: 8 uczniów zdobyło 9 nagród.