Młodzież o ważnych sprawach

Były warsztaty, spotkania i wykłady polskich, litewskich i amerykańskich nauczycieli, poświęcone demokracji, tolerancji i prawom człowieka. Nie zabrakło również czasu na zabawę integrację i zwiedzanie – tak w skrócie wyglądał obóz, w którym udział wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku.


Już po raz drugi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku wzięli udział w międzynarodowym obozie Values Education Camp „We Care” na Litwie, organizowanym przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Wilnie, Litewskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego LAKMA oraz Litewski Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie.

Uczniowie: Amelia Kuchta, Weronika Olejnik, Natalia Miłosz, Bartosz Apanasienko, Filip Hostman i Patryk Strzałkowski pod opieką nauczycieli: Marcina Paśnikowskiego i Beaty Adasik wspólnie z rówieśnikami z Litwy i USA zdobywali wiedzę o demokracji, tolerancji, prawach człowieka, światowym dziedzictwie UNESCO. Podczas obozu odbyło się mnóstwo różnorodnych zajęć, warsztatów i wykładów prowadzonych przez amerykańskich, polskich, litewskich nauczycieli oraz dyplomatów i stypendystów amerykańskiego programu Fulbright. Jako że mamy wakacje nie mogło zabraknąć również zabaw i gier sportowych, wspólnego ogniska, a także wycieczki krajoznawczej do Merecza nad malowniczy Niemen.

– Obóz Values Education Camp „We Care” jest kolejnym, oprócz programu Erasmus+ i Wymiany Młodzieży, międzynarodowym projektem realizowanym przez naszą szkołę – mówi Marcin Paśnikowski, anglista w SP nr 5. – Współpraca z Ambasadą USA na Litwie oraz partnerską szkołą Charles Wright Academy ze stanu Waszyngton zapewnia naszym uczniom i nauczycielom kontakt z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego.

Mamy nadzieję, że wakacyjny obóz na Litwie na stałe wejdzie do szkolnego kalendarza. Udział w nim jest dla uczniów doskonałym sposobem na poszerzanie horyzontów, poznawanie nowych kultur oraz rozwijanie swoich kompetencji językowych, gdyż wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. (w)