Młodzież przyszłością samorządu

Wraz z wakacjami zakończyła się dwuletnia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw. – Podsumowując jej działalność, należy zauważyć, że zasiadający w niej radni byli aktywni, twórczy i efektywni w realizacji swoich zadań – mówi Marcin Wilkołazki, jeden z opiekunów młodej rady.

Ustawa o samorządzie obliguje gminy do podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród swoich mieszkańców, w tym wśród młodzieży. – Jedną z form realizacji tego zadania jest funkcjonowanie młodzieżowej rady – mówi Marcin Wilkołazki, wiceprzewodniczący dorosłej rady miasta i jeden z opiekunów (obok sekretarza Krzysztofa Gałana) Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw. Obecna kadencja Młodzieżowej Rady była jej trzecią, licząc od początku funkcjonowania, a drugą w nowej formule. Inicjatorem reaktywowania młodej rady był w 2013 r. właśnie radny Wilkołazki. MRM trzeciej kadencji tworzyli: Oliwia Iskra (Gimnazjum nr 1), Agata Mazurek (Gimnazjum nr 1), Kinga Pintal (Gimnazjum nr 4), Maciej Kowalczyk (Gimnazjum nr 4), Klaudia Humin (Gimnazjum nr 5), Iga Tracz (Gimnazjum nr 5), Michał Sadowski (I LO), Natalia Sulowska (I LO), Wiktoria Kubina (II LO), Urszula Pawlak (II LO), Dominika Gaweł (ZSP nr 1), Piotr Frańczak (ZSP nr 1), Kinga Weremko (ZSP nr 2), Patryk Szumiło (ZSP nr 2) oraz Mateusz Gonciarz (Zespół Szkół Społecznych).
– Mijająca kadencja to cztery sesje młodzieżowej rady, na których analizowano między innymi informacje na temat organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla młodzieży szkolnej, przygotowania i sprawozdania z „Krasnostawskich Chmielaków” oraz innych imprez realizowanych na terenie miasta – informuje Wilkołazki. Młodzi radni debatowali także nad działalnością miejskich instytucji takich, jak: Krasnostawski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ponadto opiniowano wybrane projekty uchwał Rady Miasta Krasnystaw. Młodzieżowi radni oprócz sesji pracowali także na wielu spotkaniach roboczych, podczas których poruszyli szereg istotnych dla miasta tematów i problemów. Zgłaszali też szereg inicjatyw, w tym m.in. propozycję utworzenia sztucznego lodowiska miejskiego, czy utworzenia przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym wypożyczalni rowerów. – Młodzi radni aktywnie włączali się w pomoc przy organizacji miejskich i powiatowych wydarzeń, jak np. Chmielaki, Noc Muzeów czy Senioriada. Mieli również duży wkład w rozbudowę sms-owego systemu powiadamiania – podkreśla wiceprzewodniczacy. Aktywnie uczestniczyli w tworzeniu budżetu obywatelskiego na 2017 rok zgłaszając zadanie pod nazwą: „Utworzenie miejsca do wypoczynku przy zbiorniku Lubańka w Krasnymstawie”. Promując zdrowy tryb życia część radnych zorganizowała w czerwcu 2016 r. wycieczkę rowerową do Gościńca Agroturystycznego w Bobliwie. – Podsumowując działalność Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw trzeciej kadencji można zauważyć, że zasiadający w niej radni byli aktywni, twórczy i efektywni w realizacji swoich zadań – mówi Wilkołazki. (kg)