Młodzież z Hańska walczy o Sejm

Aby osiągnąć cel, uczniowie realizowali projekt „Badamy historię miejsc pamięci w Hańsku”. Klaudia Krawczyk i Rafał Jurek walczą o zakwalifikowanie się do XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pod opieką Małgorzaty Kończal realizują projekt „Badamy historię miejsc pamięci w Hańsku”. Jako obiekt swoich badań wybrali pomnik ku czci pomordowanych w czasie II wojny światowej, który wielokrotnie mijali, jadąc do szkoły. Postanowili poznać jego historię. Poszukiwania rozpoczęli od wizyty w GOK w Hańsku, gdzie spotkali się z dużą życzliwością dyrektora oraz pracowników. Mogli tam każdego dania porządkować i analizować zebrane materiały. Dużą pomoc uzyskali od córki jednego z inicjatorów budowy pomnika – Barbary Puacz-Mazurek oraz regionalisty Sławomira Sobolewskiego. Wyjątkowe wrażenia towarzyszyły rozmowom z Romualdem Pryllem, którego najbliżsi zginęli w czasie wojny. Młodym badaczom historii udało się dotrzeć do wielu osób, które pamiętają czasy wojny oraz okres, gdy stawiany był pomnik. Był to rok 1985, czas trudny dla „prawdy historycznej”. Nie o wszystkim można było mówić. Mimo wielu przeszkód grupa patriotów pod przewodnictwem Sylwestra Puacza zawiązała społeczny komitet budowy pomnika. Jego zastępcą został Hieronim Mazurek, wspierał ich Edmund Brożek. Wszyscy dążyli do ujawnienia prawdy o czasach wojny i okupacji. Pierwszy pomnik nie zawierał żadnych nazwisk, gdyż było wtedy wiele przeciwskazań zarówno ze strony władz, jak i mieszkańców gminy. Popularne stwierdzenie „Daj człowieka, a ja znajdę na niego paragraf” odstraszało przed ujawnianiem prawdy. Dopiero w roku 2005 pomnik uzupełniono o trzy tablice, na których ukazały się nazwiska poległych z rąk okupantów. Obecnie pomnik jest miejscem wszystkich uroczystości patriotycznych w Hańsku.Przez kilka dni uczniowie przeprowadzili wiele rozmów z mieszkańcami gminy na temat miejsc pamięci w Hańsku oraz zachęcali do poznania tej historii. Wszystkie rozmowy zostały zarejestrowane i zostaną udostępnione na profilu uczniów oraz GOK-u. Młodym historykom udało się dotrzeć do pamiątek po osobach, których nazwiska widnieją na tablicach przy pomniku. Są to listy z więzienia, grypsy, recepty dla więźniów, zdjęcia. Wszystkie zebrane materiały zostały udostępnione mieszkańcom gminy na specjalnej gazetce przygotowanej w GOK-u w Hańsku. Chcąc podzielić się zdobytą na temat pomnika wiedzą, młodzi badacze przeprowadzili zajęcia dla dwóch grup uczniów z ZSPiP w Hańsku. Zajęcia odbywały się przy pomniku oraz przy gazetce w GOK.
Wszystkich zainteresowanych poznaniem historii miejsc pamięci w Hańsku młodzi historycy zapraszają na swój profil na facebooku oraz do GOK. Przekazanie sprawozdania z realizacji projektu do biura rekrutacyjnego nie kończy pracy młodych badaczy. Zafascynowani odkrywaniem tajemnic przeszłości chcą rozwijać swoje zainteresowania i nadal proszą wszystkie osoby mogące im pomóc w uzupełnieniu wiedzy na temat pomnika w Hańsku
i osób, którym jest poświęcony, o przekazywanie informacji do GOK
w Hańsku, partnera podczas realizacji projektu. – To, że są młodzi, nie zwalnia ich z poznania przeszłości – młodość nie usprawiedliwia niewiedzy – to stwierdzenie jednej z ankietowanych osób towarzyszy im podczas całego projektu.

News will be here