Młodzieżowa rada pracuje

W środę w sali sejmikowej urzędu miasta odbyło się kolejne spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw.

Podczas posiedzenia młodzi samorządowcy (Natalia Sulkowska, Zuzanna Kucharczyk, Adrianna Dras, Julita Żelik, Kinga Bak, Aleksandra Waręcka) zapoznali się z ofertą wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przygotowaną przez miejskie jednostki. W punkcie tym, ze strony radnych padła propozycja reaktywacji międzynarodowego wakacyjnego turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców, który jeszcze kilka lat temu był jedną z wizytówek Krasnegostawu.

Kolejnym punktem obrad była ocena realizacji zadań wykonywanych w ramach budżetu obywatelskiego dzieci i młodzieży. – Najwięcej uwagi poświęciliśmy przedstawionej przez Roberta Kościuka, burmistrza Krasnegostawu, informacji o realizacji sztandarowej inicjatywy inwestycyjnej krasnostawskiej młodzieży, a mianowicie utworzeniu miejsca do wypoczynku i integracji przy boiskach na ul. Sikorskiego – opowiada Marcin Wilkołazki, wiceprzewodniczący rady miasta Krasnystaw, opiekun młodzieżowej rady.

Umowa o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków unijnych została podpisana 24 czerwca i jeszcze w tym miesiącu powinna rozpocząć się realizacja inwestycji. Zakres operacji obejmuje budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego o pow. 335 m kw., a w tym m.in. ułożenie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie elementów małej architektury służących wypoczynkowi, zabawie i integracji (altany z grillem, o pow. 45 m kw., kontener szatniowy, ławki, miejsce na ognisko i stojaki na rowery).

– Ostatnim punktem wczorajszych obrad była dyskusja nad powołaniem miejskiego rzecznika praw ucznia. Wspólnie z młodzieżowymi radnymi dopracowaliśmy propozycje wymagań i kompetencji określających profil funkcji rzecznika oraz zakres jego obowiązków. Opracowaliśmy także treść pytań do ankiety, którą skierujemy niebawem do krasnostawskiej młodzieży – informuje Wilkołazki. (k)