Mniej pierwszych klas w liceach?

Andrzej Kmicic, były wicestarosta, a obecnie radny powiatowy, nie daje za wygraną i po raz kolejny interpeluje w sprawie krasnostawskiej oświaty. Przeraził go np. fakt, że starostwo chce ograniczyć liczbę pierwszych klas w szkołach ponadgimnazjalnych.

Aktywność Andrzeja Kmicica coraz mniej podoba się władzom powiatu krasnostawskiego. A przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu Kmicicowi, wówczas wicestaroście, bardzo dobrze układała się współpraca ze starostą Januszem Szpakiem. Dziś Kmicic jest w opozycji i niepokoi go stan krasnostawskiej oświaty. Na ostatniej sesji radny apelował m.in. o sporządzenie informacji dotyczącej wyników diagnozy potrzeb uczniów w zakresie edukacyjnym i popytu na zajęcia dodatkowe wśród uczniów. – Z odpowiedzi na moją interpelację z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych w powiatowych szkołach wynika, że zacytuję, „mając na uwadze organizację przyszłego roku szkolnego, na początku II semestru bieżącego roku szkolnego w jednostkach oświatowych, dla których powiat krasnostawski jest organem prowadzącym będzie przeprowadzona diagnoza w tym zakresie”. Na podstawie tej analizy miały zostać wypracowane kierunki działań zmierzających do zwiększenia godzin pozalekcyjnych przeznaczonych na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, sportowych, czy pracę z młodzieżą uzdolnioną – mówił na sesji Kmicic.

Z rozmów byłego wicestarosty z nauczycielami wynika, że największe zapotrzebowanie na dodatkowe zajęcia jest w klasach pierwszych oraz klasach maturalnych. A tymczasem zajęć takich, jak nie było tak nie ma. – Dodatkowe zajęcia bez wątpienia wpłyną na bardziej atrakcyjną ofertę edukacyjną naszych szkół, poprawę wyników nauczania, mają też niezwykle ważny aspekt społeczny gdyż mogą uchronić wielu nauczycieli przed utratą pracy – zauważa.
Kmicic poprosił też na sesji o informację w sprawie ilości nauczycieli zatrudnionych w powiatowych szkołach na etatach pełnych i niepełnych, ilości nauczycieli emerytowanych, czy nauczycieli, dla których zabraknie w szkole godzin i zostaną im wręczone wypowiedzenia lub nie będą przedłużone umowy o pracę. – Ponadto chciałem zapytać, czy prawdą jest, że dyrektorzy liceów dostali tzw. „propozycje nie do odrzucenia” aby w przedłożonych do starostwa arkuszach organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017 wpisać tylko po dwie klasy pierwsze? Jeżeli prawdą jest próba tak drastycznego ograniczania liczby klas pierwszych, to można odnieść wrażenie, że dążenie za wszelką cenę do pozornej poprawy wskaźników ekonomicznych całkowicie przesłoniło zdrowy rozsądek – mówił Kmicic. Radny zakończył swoją wypowiedź uwagą, że w 2017 r. I LO w Krasnymstawie będzie obchodzić 100-lecie istnienia. – Wszyscy jesteśmy dumni z sukcesów i osiągnięć tej szkoły oraz jej wychowanków. Pamiętajmy, że około połowa z obecnych na tej sali osób to absolwenci I LO. Powiat zatwierdza arkusze organizacyjne szkół w terminie do 30 maja danego roku. Jest więc jeszcze czas na refleksję – podsumował były wicestarosta. Do tematu wrócimy. (kg)

News will be here