Mniej wydadzą niż zarobią

Gmina Wojsławice planuje w tym roku więcej zarobić niż wydać. Nadwyżka budżetowa wyniesie ponad 990 tys. zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Według założeń przyjętego na ten rok budżetu, gmina Wojsławice osiągnie w 2017 r. dochody rzędu 21 mln 608 tys. zł. Wydatki wyniosą tymczasem 20 mln 618 tys. zł, czyli będą o 990 tys. zł mniejsze. Nadwyżka budżetowa ma zostać przeznaczona na spłatę części zadłużenia.

Największe inwestycje, które przewidziane są w budżecie na 2019 rok, to termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wojsławice (2 mln 308 tys. zł), budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych dla mieszkańców gminy (1 mln 959 tys zł), kontynuacja projektu „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej” (1 mln 310 tys. zł), pierwszy etap utworzenia Klubu Seniora „Aktywna Jesień” (231 tys. zł). Na remont dróg przeznaczono kwotę ponad 500 tys. zł. Jakie to będą drogi? Tego jeszcze nie wiadomo. Priorytetem będę te, na które uda się pozyskać środki zewnętrzne. (mg)