Mniejsza rada, mniej komisji

Już nie trzy, a dwie komisje działają w ramach rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. Decyzję o zmianie struktury organizacyjnej rada podjęła jednogłośnie.


Na pierwszym zwołanym przez zarząd zebraniu nowej, 9-osobowej, rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku, które odbyło się na początku lipca, wybrano prezydium nowej rady i komisję rewizyjną. Dla przypomnienia: nowym przewodniczącym został Konrad Sawicki. Jego zastępcą i jednocześnie przewodniczącą komisji rewizyjnej została Marta Krawczyk, a sekretarzem Jan Pyszniak. W komisji rewizyjnej, poza M. Krawczyk, zasiedli: Katarzyna Denis, Karol Łukasik i Jan Pyszniak. Zrezygnowano wówczas z obsadzania pozostałych komisji (inwestycyjnej i gospodarki zasobami mieszkaniowymi), bo, jak tłumaczył nam przewodniczący, nowa rada chciała zaproponować pewne zmiany w regulaminie, więc na tym etapie powoływanie komisji mijało się z celem.
Na ostatnim, sierpniowym posiedzeniu rada nadzorcza spółdzielni wprowadziła do regulaminu zmiany zaproponowane przez przewodniczącego K. Sawickiego. Przyjęto je jednogłośnie.
– Zmiany te sprowadzają się do kwestii proceduralnych i porządkowych – tłumaczy Sawicki. – Najważniejsza z nich dotyczy tego, że wcześniej mieliśmy trzy komisje: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi (tzw. GZM) i inwestycyjną. Teraz została komisja rewizyjna, a dwie pozostałe połączyliśmy w jedną – komisję do spraw inwestycji i gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Te zmiany uproszczą funkcjonowanie rady i przyspieszą jej prace.
Przewodniczącym komisji został Marian Gołębiowski, a pozostałymi członkami Paweł Walczak, Andrzej Krawczyk i Andrzej Kukawski.
Zapytaliśmy prezesa spółdzielni, Marka Słotwińskiego, czy decyzja o zmniejszeniu ilości komisji w jego oceną była dobrą.
– Zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce. Do tej pory były trzy komisję, ale członków rady też było więcej. Tak też stanowił regulamin. Teraz mamy nowy regulamin i został on zatwierdzony – mówi dyplomatycznie prezes.
Na ostatnim posiedzeniu rada nadzorcza wybrała też swojego reprezentanta do Społecznej Rady Spółdzielczego Domu Kultury – organu, którego rolą jest planowanie działalności SDK, ustalenie jego priorytetów, decydowania o tym, co powinno być realizowane w danym roku, a co nie. Przedstawicielem rady jednomyślnie został wybrany Paweł Walczak.
Na najbliższym posiedzeniu, które zaplanowano na ostatni tydzień września, rada nadzorcza spółdzielni zajmie się m.in. sprawą zadłużeń lokali. (w)