Mobilizacja przy drogach

Starostwo liczy, że dostanie rządowe dofinansowanie do remontu dwóch swoich dróg. Dodatkowo radni powiatu wyrazili również zgodę na wsparcie trzech gmin w ich walce o dofinansowanie do przebudowy dróg.
O rządowe pieniądze na przebudowę dróg lokalnych wnioski mogą składać wszystkie samorządy. Więcej punktów można jednak uzyskać, kiedy wniosek składa się razem z partnerem. Na ostatniej sesji radni powiatu wyrazili zgodę na wystąpienie o dofinansowanie do przebudowy dwóch dróg podlegających starostwu.
– Każdy z naszych projektów opiewa na około 4 mln zł – mówi Dariusz Kołodziejczyk, starosta świdnicki. – Zaplanowaliśmy na obu drogach nie tylko wymianę nawierzchni, ale również budowę dodatkowej infrastruktury, w tym również chodników.
Pierwszy z powiatowych projektów obejmuje przebudowę drogi Biskupice – Fajsławice, w tym również powstanie ronda na skrzyżowaniu dróg. Takie rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo i umożliwić szybszy dojazd do pobliskiej szkoły. Drugi z projektów jest nieco droższy, bo wyceniony na 4,4 mln zł. Obejmuje on przebudowę drogi Minkowice – Wierzchowiska.

W obu przedsięwzięciach powiat wspierają gminy. – Zawarliśmy partnerstwa z gminami Piaski, Mełgiew i Trawniki – informuje starosta świdnicki.
Żeby starostwo mogło liczyć na maksymalną liczbę punktów, udział gmin w sfinansowaniu wkładu własnego do przebudowy dróg nie może być niższy niż 51 proc. Na tej samej sesji radni zgodzili się również na to, żeby powiat jako partner wsparł również projekty składane do tego samego programu przez gminy. O pieniądze starają się trzy samorządy z terenu powiatu świdnickiego. Projekt złożony przez urzędników z Mełgwi obejmuje budowę trzech ulic na terenie miejscowości. Chodzi o ul. Wyspiańskiego, Niemcewicza i Morsztyna. W przypadku Piask w planach jest również przebudowa trzech ulic znajdujących się w centrum miejscowości.
– Chodzi o ul. Braci Spozów, Rynek i Spółdzielczą. Pierwsza z nich stanowi dojazd do ośrodka zdrowia czy policji – tłumaczył Marcin Najda, przewodniczący rady powiatu i sekretarz gminy Piaski.
Trzecim gminnym projektem jest przebudowa ok. kilometrowego odcinka drogi w miejscowości Rybczewice Drugie. W tym przypadku również powiat będzie partnerem samorządu. (kal)