Mobilna gastronomia walczy o dobre miejsca

Letnią kawiarenkę na placu Litewskim poprowadzi Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia

Pojawiło się tyle mobilnych punktów gastronomicznych, że miasto musi wydzielać im miejsca w drodze przetargów i ograniczać ich liczbę.


Prowadzący biznes na dwóch kółkach Kacper Domżał jeszcze w ubiegłym roku mógł bez problemu sprzedawać kawę na placu Litewskim. W tym roku nie uzyskał na to pozwolenia. Nowy regulamin zabrania prowadzenia na nim takiej działalności gospodarczej.

Rowerowy barista zmartwił się tą decyzją. Założył biznes dzięki unijnej dotacji i musi go utrzymać przez wyznaczony okres bez względu na to, czy osiąga, zysk czy nie. Plac Litewski był idealnym miejscem na taką działalność i gwarantował wystarczające dochody. W innych miejscach sprzedaż nie idzie już tak dobrze.

– Zgodnie z zarządzeniem prezydenta wydana została zgoda na wydzierżawienie terenu przed Pedetem dla dwóch mobilnych punktów gastronomicznych, prowadzonych przez różne podmioty. Dzierżawa jest określona na czas 3 miesięcy – poinformował ratusz.

Dla Kacpra Domżała pojawiła się więc nadzieja, ale czy wygra przetarg z konkurentami, np. „mobilną lemoniadą” i „lodami z roweru”?

– Jest duże zainteresowanie dzierżawą gruntów gminnych w Śródmieściu z przeznaczeniem na prowadzenie mobilnych punktów gastronomicznych, dlatego ich udostępnienie będzie odbywało się w drodze przetargu – informuje Joanna Bobowska z urzędu miasta. BCH

Misericordia poprowadzi sezonową kawiarenkę

Zgodnie z regulaminem placu Litewskiego można na nim prowadzić tylko jedną sezonową kawiarenkę. Do konkursu stanęły dwie organizacje. – Komisja zadecydowała, że podmiotem prowadzącym usługi gastronomiczne w kawiarence będzie Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Termin uruchomienia sprzedaży zależy od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód we własnym zakresie przez Stowarzyszenie – informuje Joanna Bobowska.

Kawiarenka będzie działała przez trzy sezony, począwszy od obecnego. Ratusz udostępni Misericordii miejskie meble. Stowarzyszenie zatrudniło osoby na staż przez Miejski Urząd Pracy.