Moc lubelskiej oświaty

18 nauczycieli awansowano w lubelskim ratuszu we wtorek 20 grudnia na stopień nauczyciela mianowanego.
Lublin jest miastem, w którym odsetek nauczycieli posiadających ten trzeci stopień awansu zawodowego jest jednym z najwyższych w Polsce. Do grona 2510 nauczycieli mogących pochwalić się tym tytułem dołączyło 18 nowych osób. – Oświata to oczko w głowie władzy samorządowej, a wysoki poziom kształcenia w Lublinie jest dziełem zbiorowym – mówił prezydent Lublina, Krzysztof Żuk. – Doświadczacie teraz państwo zmian, które są również dla nas problemem. Sam jestem ich przeciwnikiem, ale skoro już rząd się na nie zdecydował, to mamy jeden wspólny cel, żeby nie przełożyło się to na obniżenie poziomu kształcenia i aby stratni nie byli nasi młodzi mieszkańcy. Nie chcemy nic utracić z dorobku, który razem stworzyliście – dodał prezydent.
– Nauczyciel do awansu przygotowuje się każdego dnia, codziennie uczymy się czegoś nowego. Pomimo, że dzisiaj otrzymałam ten dokument, to nie zakończyłam uczyć się, jak być nauczycielem – deklaruje nauczycielka fizyki i geografii Anna Rafalska-Przysucha z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie. – Studia na UMCS ukończyłam w 2009 roku. Zaraz po nich zaczęłam pracę w zawodzie i od początku uczę w tej samej placówce – dodaje nauczycielka. (EM.K.)

Mianowani nauczyciele:

Monika Chmielewska – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi, Anna Jakóbczyk – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich, Małgorzata Kulik – Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka, Jakub Cegłowski – Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II, Zbigniew Łęcki – Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza, Ewa Rak – Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka, Sławomir Smyl – Zespół Szkół nr 7, Katarzyna Górska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, ks. Wojciech Derlukiewicz – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Joanna Warda – IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej, Magdalena Maniara – Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego, Anna Rafalska-Przysucha – Lubelskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Anna Fugel – Lubelskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Katarzyna Opoka – Zespół Poradni nr 2, Marcin Demczuk – Zespół Poradni nr 2, Małgorzata Waniowska – Przedszkole nr 2, Małgorzata Madej – Przedszkole nr 37, Ewa Hrycyszyn – Przedszkole nr 64.

W naszym mieście pracuje około 6 tysięcy nauczycieli i prawie 3 tysiące pracowników niepedagogicznych. W lubelskim budżecie od lat przeznacza się duże kwoty na oświatę – rocznie ponad 600 milionów złotych. Z subwencji oświatowych pochodzi 410 milionów złotych, z których prawie 400 milionów przeznaczanych jest na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.