Mocni Energią

W Krasnymstawie odbyła się konferencja w związku z realizacją programu „Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego”.

Zadaniem projektu jest przygotowanie szkół do zmian klimatu. W szerszym spojrzeniu widać szereg korzyści: oszczędność energii, redukcję zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkowania, poprawę estetyki.

Efektywne i nowoczesne rozwiązania oznaczają oszczędność energii i mniejszą emisję zanieczyszczeń. Konferencja miała na celu poszerzenie wiedzy na temat bioróżnorodności oraz roli zieleni w tkance miasta, przybliżenie możliwych do zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Otwierając konferencję starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk powitał wszystkich przybyłych gości i przedstawił zgromadzonym początki projektu oraz składania wniosku. Projekt starostwa został bardzo dobrze oceniony i zajął trzecie miejsce.

W pierwszej kolejności Anna Pawelec, naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej, przedstawiła założenia projektu. Następnie Monika Krysiak, starszy specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa Krasnystaw, zgłębiła temat „Zmiany klimatu. Wpływ na polskie lasy”.

W dalszej części konferencji Grzegorz Grzywaczewski, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, omówił zagadnienie „Realizacja programów priorytetowych przez WFOŚ dotyczących energii ze źródeł odnawialnych”. Z kolei Alicja Kozak, ekspert w OKE, zreferowała temat „Miasta ekologiczne- utopia czy konieczność.

Na zakończenie Paweł Łapiński, dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, przedstawił temat „Znaczenie terenów wodno-błotnych dla przyrody i człowieka”. (r)