Modlitwa o dobrych kapłanów

„Nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą” – stwierdził kiedyś św. Jan Maria Vianney – patron kapłanów.


O dobrych duszpasterzy modlono się w czwartek, 24 maja, w ramach święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W wielu polskich diecezjach od lat organizowane są tego dnia spotkania kapłanów, którzy wraz ze swoimi biskupami słuchają konferencji o tajemnicy kapłaństwa i modlą się o własne uświęcenie. W Lublinie takie spotkanie miało miejsce 24 maja br. w kościele seminaryjnym pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 6. Przewodniczył mu abp Stanisław Budzik. Konferencją zajął się ks. Jan Miczyński. Po odśpiewaniu Litanii Loretańskiej wieczornej mszy św. przewodniczył ks. dr Eugeniusz Derdziuk, kustosz sanktuarium Matki Bożej w Krasnobrodzie, długoletni ojciec duchowy kapłanów i ceniony spowiednik. Uwielbienie prowadzone było przez wspólnoty Kościoła Domowego Ruchu Światło – Życie i miało formę dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa, a także wprowadzało w atmosferę skupienia.

Po apelu maryjnym, w trakcie którego były rozważane teksty papieskie dotyczące kapłaństwa, miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadziła działająca na Poczekajce Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej. Adoracja, której przewodniczył o. Radomir Kryński (OFMCap) trwała do 23.30. Wśród uczestników spotkania byli też członkowie wspólnoty Apostolstwa Dobrego Słowa i Kapucyńskiego Duszpasterstwa Elektronicznego, animowanego przez brata Józefa Koszarnego kapucyna z Lubartowa. W trakcie spotkania swoją posługę modlącym się ofiarowali też członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio oraz Duszpasterstwa Młodych. Dostępne też były wydawane przez o.o. kapucynów pozycje książkowe.

Przypomnijmy, że początki święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana związane są z hiszpańskim kontemplacyjnym Zgromadzeniem Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, którego charyzmatem jest wspieranie dzieła uświęcenia kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Biskup Jose Maria Garcia Lahiguera zwrócił się do papieża Piusa XII z prośbą o ustanowienie dla tego zakonu święta patronalnego Chrystusa Kapłana i jest ono obchodzone od 1952 roku. Później zostało ono rozszerzone na Kościół w krajach języka hiszpańskiego i od 1973 roku jest obchodzone w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego. Na cały Kościół zostało rozszerzone w ostatnich dniach pontyfikatu Benedykta XVI.

Jak mówi obecny papież Franciszek: „Dobrego kapłana poznaje się po tym, jak namaszczony jest jego lud radością płynącą z Ewangelii”. Polscy klerycy stanowią w tej chwili 25% wszystkich kleryków w Europie, jednak w ostatnich 10 latach seminaria duchowne odnotowały spadek liczby powołań o 15%. W ostatnią sobotę, 26 maja o godz. 10.30 w lubelskiej archikatedrze miały miejsce święcenia prezbiteratu. Podczas uroczystej z Eucharystii z rąk abpa Stanisława Budzika święcenia kapłańskie przyjęło 6 diakonów z naszej archidiecezji.

Elżbieta Kasprzycka