Modlitwy rozproszonych

„Prawica Twoja wsławiła się mocą” – ten wers z Księgi Wyjścia Starego Testamentu (Wj 15,6) stanowi hasło tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, trwającego od 18 do 25 stycznia. W Lublinie nabożeństwa ekumeniczne odbywają się w kościołach rzymskokatolickich, cerkwiach, kościołach protestanckich i w świątyniach Kościoła polskokatolickiego.


Lublin jest jednym z nielicznych polskich miast, gdzie Tydzień Modlitw o Jedność jest szczególnie kultywowany. Uroczyste lokalne obchody jak zwykle odbędą się w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, Szczecinie, Kaliszu, Koninie, Ełku, Białymstoku, Krakowie, Poznaniu i wielu innych, także mniejszych miastach. Nabożeństwo centralne odbyło się w niedzielę, 21 stycznia w cerkwi św. Trójcy w Siedlcach, podczas którego kazanie wygłosił bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.
W Lublinie nad przebiegiem Tygodnia Ekumenicznego czuwa ks. Sławomir Pawłowski SAC (KUL), sekretarz Komisji ds. Dialogu Między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Wraz z nim na rzecz lubelskich obchodów ekumenicznego święta pracuje Archidiecezjalna Rada Ekumeniczna przy Metropolicie Lubelskim, Polska Rada Ekumeniczna oddział Lublin, Instytut Ekumeniczny KUL oraz Fundacja „Ponad Granicami” im. Św. Jacka Odrowąża.

Już nie niewolnik

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczął się w miniony czwartek 18 stycznia i został zainaugurowany mszą św. w Kościele akademickim KUL oraz wieczornym nabożeństwem ekumenicznym w Kościele Polskokatolickim przy ul. Kunickiego 9. Szczegółowym hasłem tego dnia była myśl „Będziesz miłował przybysza, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej”. Miniony piątek 19 stycznia przeżywano, pochylając się nad słowami „Już nie niewolnik, lecz umiłowany brat”. Jak zwykle była msza św. w kościele akademickim KUL, a wieczorem zaplanowano ekumeniczną debatę: pasjonującą, bo prowadził ją w murach klasztoru oo. Dominikanów o. Tomasz Dostatni, znany polemista, stawiając jak zwykle trochę prowokujące pytanie „Polska… ale jaka?”. Sobota 20 stycznia upłynęła uczestnikom ekumenicznego tygodnia pod hasłem – wyznaniem: „Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego”. Tego dnia w kościele adwentystów przy ul. Niecałej 4 odbyło się nabożeństwo międzywyznaniowe z okazji Dnia Wolności Religijnej. Następnie wczesnym popołudniem spotkano się uroczyście na Zamku Lubelskim, gdzie odbyła się promocja książki monograficznej „Spadkobiercy reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Historia, kultura, ekonomia, literatura”. Wzięli w niej udział zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego RP bp Jerzy Samiec. ks. prof. Augustyn Eckmann – prezes Towarzystwa Naukowego KUL, ks. Grzegorz Brudny z Instytutu Ekumenicznego KUL, Dariusz Bruncz – redaktor naczelny serwisu internetowego ekumenizm.pl.
Półmetek niedziela 21 stycznia Tygodnia Modlitw miał przepiękną muzyczną oprawę, ponieważ upłynął przy kolędach i pieśniach bożonarodzeniowych różnych chrześcijańskich tradycji – hasło do rozważań tego dnia brzmiało „Nadzieja i uzdrowienie”. Chrześcijanie spotkali się na koncercie w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego przy ul. Jaczewskiego 4. Potem, o godz. 18 odbyły się nieszpory w Kościele Prawosławnym przy ul. Ruskiej 15.

Słuchaj krzyku mojego…

Poniedziałek 22 stycznia ma charakter przede wszystkim modlitewny – zaplanowano mszę św. o 12.30 w kościele akademickim KUL, a o godz. 18. nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim pw. św. Trójcy przy ul. Ewangelickiej 1. Ekumeniczną myśl dnia wyrażają słowa „Słuchaj krzyku mojego ludu z dalekiej ziemi!”. Jej ukryty związek z obecnym dramatem uchodźców nasuwa się sam.)
Wtorek 23 stycznia upłynie pod hasłem: „Zważajmy na dobro bliźnich”. Program dnia to najpierw tradycyjnie msza św. o 12.30 w kościele akademickim, a potem o godz. 18 w kinie „Bajka” seans filmu „Luter” z 2003 r. Projekcję, na którą wstęp jest wolny, poprowadzi ks. Grzegorz Brudny. Ciekawie może wypaść środa 24 stycznia – hasło: „Budowanie rodziny w domu i w Kościele” – ponieważ przewidziano dyskusję i sesję naukową pt. „Reformacja na ławie oskarżonych (?). Debata po Jubileuszu”. Rozpocznie się o godz. 10 w CENTRUM TRANSFERU WIEDZY KUL, sala C-113, a udział wezmą: ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (KUL), ks. dr hab. Przemysław Kantyka (KUL), i dr Jerzy Sojka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie).
Potem msza św. o 12.30 – kościół akademicki KUL, i nabożeństwo ekumeniczne o godz. 18 – Kościół Zielonoświątkowy przy ul. Tatarskiej 5.
Finał nastąpi w czwartek, 25 stycznia: najpierw o 12.30 eucharystia w kościele akademickim KUL, potem o godz. 18 w kościele rzymskokatolickim pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 zostanie odprawione nabożeństwo ekumeniczne i uroczysta msza św. Ósmy dzień Tygodnia Modlitw przebiegnie pod hasłem „Zgromadzi rozproszonych (…) z czterech stron świata”.
Ofiary zebrane podczas nabożeństw w trakcie Tygodnia będą przeznaczone na rzecz pracy z uchodźcami. Wpłat można dokonywać na konto Polskiej Rady Ekumenicznej (mBank SA, nr 42 1140 1010 0000 5437 0700 1001 z dopiskiem „Ofiary z TMoJCh 2018”.

Oktawa jedności

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia, czyli od dawnego święta katedry św. Piotra a święta nawrócenia św. Pawła od niemal 110 lat. Pod nazwą „Oktawy Jedności Kościoła” modlitwę za chrześcijan różnych wyznań w 1908 r. zaproponował ks. Paul Wattson. Inicjatywę zaakceptowano i chrześcijanie różnych wyznań z całego świata zaczęli się spotykać na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach itp.
Jednak tak naprawdę idea modlitwy za inne Kościoły chrześcijańskie pojawiła się znacznie wcześniej, bo m.in. ok. 1740 r. w Szkocji. Jej pewną kontynuacją były opublikowane w 1820 r. „Wskazówki dla ogólnego zjednoczenia chrześcijan na rzecz wylania Ducha Świętego” ks. Jamesa Haldane Stewarta. Wreszcie sam papież Leon XIII w 1894 r. zachęcał do przeprowadzania Oktawy Modłów o Jedność w kontekście świąt Zesłania Ducha Świętego.
Te dążenia wspiera także Ruch „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, który od 1926 r. wydaje „Materiały Pomocnicze na Oktawę Modłów o Jedność Chrześcijan”. Kolejnym milowym krokiem w tej sprawie jest „Dekret o ekumenizmie” II Soboru Watykańskiego z 1964 r. Podkreśla on, że modlitwa jest duszą ruchu ekumenicznego, tym samym więc zachęca do obchodzenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Obecnie w Polsce duchowym modlitewnym „zasięgiem” Tydzień obejmuje: Kościół Rzymskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP.
Monika Skarżyńska

Każdy dzień Tygodnia upływa pod innym hasłem, korespondującym z kluczowym – „Prawica Twoja wsławiła się mocą”. Odnotujmy, że w tym roku rozważania do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów. Natomiast stały, bo od przeszło pięćdziesięciu lat (dokładnie od 1966 r.) w ponad stuletniej historii Tygodnia, zawsze w opracowaniu rozważań, modlitw, propozycji liturgii ma swój udział Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów (a więc instytucja spoza łona Kościoła katolickiego) i Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Razem przygotowują oni broszurę, której my w Polsce zawsze mamy jej polskojęzyczną wersję. W tym roku mija dwadzieścia lat, jak razem pracują nad nią Polska Rada Ekumeniczna z Radą ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.