Mówili także o współpracy województwa lubelskiego z partnerami z Ukrainy

Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego, podczas forum przedstawił historię reform i rolę samorządu w Polsce, podkreślając pozytywne aspekty trzydziestoletniego doświadczenia, ale też wyzwania stojące przed samorządami

„Nowe możliwości, stare zagrożenia” – to hasło przewodnie tegorocznej, już trzynastej edycji Forum Europa – Ukraina. W imprezie zorganizowanej w Centrum Wystawienniczym Woj. Podkarpackiego w Jasionce pod Rzeszowem przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich nie zabrakło także gości: posłów, samorządowców oraz działaczy organizacji pozarządowych z Lublina.


Debaty poświęcone były przede wszystkim procesowi modernizacji i kontynuacji reform w obliczu nowej sytuacji politycznej na Ukrainie po ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Ważne miejsce w dyskusjach miały też regiony, w tym ich współpraca – obecna i potencjalna – z partnerami z Polski i Unii Europejskiej.

W panel dotyczącym tej ostatniej problematyki uczestniczył Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej i Samorządu Lokalnego Serbii Ivanem Bošnjakiem, przewodniczącą Wołyńskiej Rady Obwodowej Iryną Vakhovych, deputowanym Tarnopolskiej Rady Obwodowej Stepanem Barną i wiceprzewodniczącym Sejmiku Woj. Podkarpackiego Jerzym Cyprysiem.

W swoim wystąpieniu Zbigniew Wojciechowski przedstawił historię reform i rolę samorządu w Polsce, podkreślając pozytywne aspekty trzydziestoletniego doświadczenia, ale też wyzwania stojące przed samorządami. Zwrócił szczególną uwagę na rolę województwa w pozyskiwaniu środków unijnych, ale także w kreowaniu polityki UE w tym zakresie.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej mają również realne przełożenie na współpracę województwa lubelskiego z partnerami z Ukrainy – przede wszystkim z obwodami lwowskim i wołyńskim w ramach Programu Transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.  KB