Można dostać nawet 250 tysięcy euro!

Ruszył pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Można dostać nawet 250 tysięcy euro! Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać do 15 września.


O programie i naborze mówiono podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się we wtorek w Lubelskim Centrum Konferencyjnym .

– Inwestycja w edukację to inwestycja w dzieci i młodzież, które dzięki temu mogą realizować swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę. – przekonuje wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk.

Fundusze Norweskie i fundusze EOG, czyli Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein krajom członkowskim UE. Polska pozostaje największym beneficjentem środków norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Środki na ten cel w latach 2014 – 2021 to 809,3 mln euro.

Celem programu jest poprawa jakości edukacji w Polsce i wzmocnienie współpracy między instytucjami edukacyjnymi w Polsce oraz współpracy z instytucjami w innych krajach.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja prowadzili przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Operatora Programu. Przedstawione zostały na nim założenia Programu oraz zasady wnioskowania o dofinansowanie. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać maksymalnie w wysokości nawet 250 tysięcy euro.

Uczestników spotkania powitała Gabriela Masłowska, poseł na Sejm RP, przewodnicząca polsko-norweskiego zespołu parlamentarnego

Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów:

* profesjonalny rozwój kadry,
* mobilność w szkolnictwie wyższym,
* współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
* współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji.

Działania możliwe do realizacji to m.in. krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry, intensywne szkolenia organizowane w Polsce, wymiany akademickie oraz inicjatywy realizowane w partnerstwie, mające na celu poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce.

O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty działające na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.

Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online w terminie do 15 września. BS