Można dostać nawet 52 tysiące!

Startuje „Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości”. W projekcie organizowanym przez Lubelski Park Naukowo – Technologiczny 50 osób dostanie bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie do 27 000 zł oraz wsparcie pomostowe przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania w kwocie do 2100 zł/mc. Przyszli przedsiębiorcy otrzymają także wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy.

Nabór do projektu rusza 4 lutego. O dotację może ubiegać się osoba w wieku 30 lat i więcej, mieszkająca w województwie lubelskim, która posiada status osoby bezrobotnej (w tym osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), osoba bierna zawodowo, uboga osoba pracująca, osoba pracująca na umowie krótkoterminowej lub cywilnoprawnej, której wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. Projekt w szczególności zapewnia miejsce osobom starszym (w wieku 50 lat i więcej), kobietom, osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnym oraz osobom o niskich kwalifikacjach.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest złożenie poprawnie wypełnionej dokumentacji, zgodnie z regulaminem.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 4 lutego (czwartek) w godzinach 10.00 – 14.00. Zakończenie pierwszego naboru rekrutacji nastąpi po osiągnięciu pułapu 80 złożonych formularzy.

Z uwagi na panującą pandemię i towarzyszące jej okoliczności oraz obostrzenia, LPNT zachęca do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu z pominięciem kontaktu bezpośredniego, za pośrednictwem kuriera lub poczty.

Dokumenty należy przesyłać na adres: Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A., ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin (z dopiskiem LPWP), pamiętając, że decydująca jest data i godzina wpływu do LPNT.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz wymagane formularze są dostępne na stronie Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego S.A.: www.lpnt.pl/lpwp BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here