MPGK świętowało

Załoga Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie świętowała 80-lecie Wodociągów Chełmskich i Dzień Komunalnika. Z tej okazji były specjalne odznaczenia dla najbardziej zasłużonych obecnych i byłych pracowników spółki.

Uroczystość odbyła się w gościnnych progach Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Nie zabrakło na niej licznego grona pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, zarówno z obecnej załogi, jak i tych, którzy przeszli już na emeryturę.
Najbardziej zasłużeni pracownicy i najstarsi stażem otrzymali specjalnie przygotowane z okazji jubileuszu odznaczenia. Przyznał je zarząd spółki na wniosek specjalnie powołanej Kapituły, pracującej pod przewodnictwem Krzysztofa Jaszczuka. Odznaczenia otrzymali: Henryk Andrzejewski, Marek Jaroch, Barbara Roman, Adam Auguściuk, Bogusław Kita, Dariusz Sienicki, Elżbieta Banaszak, Małgorzata Kiwińska, Andrzej Skolski, Ewa Bartniczuk, Jerzy Kozak, Hanna Szalbirak, Maria Bornus, Adam Kuźnicki, Ryszard Szeliga, Małgorzata Chołast, Jerzy Mazur, Zdzisław Szulakowski, Waldemar Chowra, Teresa Mess, Alina Wiechnik-Suchocka, Jerzy Czemerajda, Elżbieta Ozimek, Jerzy Wosiński, Zbigniew Gałan, Marian Pakuła, Grażyna Wróblewska, Tomasz Jankowski, Stanisław Pawłowski.
Wśród odznaczonych znaleźli się też emerytowani pracownicy spółki: Wanda Chwaszcz, Krystyna Nowosad, Henryk Miszczuk, Henryk Dżaman, Ignacy Grzywaczewski, Leon Szwarc, Tadeusz Medak, Eugeniusz Wójcik i Alfred Mieszkalski.
Zarząd wyróżnił też partnerów spółki. Są nimi: Agata Fisz – prezydent Chełma, Wiesław Kociuba – wójt gminy Chełm, Roman Kandziora – wójt gminy Kamień, Andrzej Chrząstowski – wójt gminy Wierzbica, Ewa Jaszczuk – prezes ChSM, Janusz Mojak – prezes SM „Bieluch”, Tadeusz Radzięciak – dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cemex Polska oraz Jolanta Krop – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Odznaczenia wręczyli: prezes spółki Zbigniew Matuszczak i wiceprezes Andrzej Roguski. Ponadto prezes Matuszczak otrzymał złoty medal „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej”.
Zbigniew Matuszczak wszystkim pracownikom złożył życzenia i podziękował im za wkład w rozwój spółki. (ps)