MPRD najtańsze

Najprawdopodobniej to miejska spółka wybuduje drogę dojazdową do powstającego między al. Przyjaźni a ul. Rejowiecką hipermarketu budowlanego „Castorama”. Złożona do przetargu oferta Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chełmie okazała się najtańsza. Droga ma kosztować ponad 2,2 mln zł.

Otwarcie ofert w przetargu na budowę ul. Rejowieckiej, odcinka od al. Przyjaźni do ul. Okszowskiej, nastąpiło w ubiegłą środę. Realizacją inwestycji były zainteresowane tylko dwie firmy, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Włodawy i Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chełmie. Tańszą ofertę, opiewającą na 2 243 855 zł, złożyła miejska spółka. PDM z kolei wycenił prace na 2 682 366 zł. Obie firmy zapewniły, że inwestycję zrealizują w ciągu 80 dni i dają 5-letnią gwarancję.
Do ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu droga jeszcze daleka. I wcale nie chodzi tutaj o sprawdzenie obu ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W budżecie Chełma na inwestycję zaplanowano 2 040 000 zł, czyli o ponad 200 000 zł mniej od najniższej ceny z przetargu. W tej kwocie uwzględniono też 1,5 mln zł, które przekazała „Castorama”, bo droga ma służyć również jako dojazd do jej powstającego hipermarketu. Dopóki miasto nie znajdzie i nie zabezpieczy brakujących funduszy, procedura przetargowa nie zostanie zakończona. (ptr)