Mur w ciągu dwóch lat

Odbudowa muru oporowego i chodnika przy ul. Orląt Lwowskich z budżetu obywatelskiego do tej pory nie doszła do skutku, bo oferty w przetargach znacznie przekraczały zaplanowaną przez urzędników kwotę. Mieszkańcy osiedla Słoneczne zastanawiają się, czy miasto wyrobi się z inwestycją do końca br.

W ramach tegorocznych inwestycji z budżetu obywatelskiego na osiedlu Słoneczne za 250 000 zł miał być wybudowany mur oporowy i chodnik przy ul. Orląt Lwowskich. Tymczasem żaden z dwóch ogłoszonych przetargów nie wyłonił wykonawcy, bo najniższe ceny były o ponad 100 000 zł wyższe od tej, za którą urzędnicy chcieli zrealizować zadanie. Mieszkańcy zaczęli powątpiewać w wykonanie inwestycji jeszcze w tym roku.
– Jak to się ma do regulaminu budżetu obywatelskiego, według którego wszystkie zadania powinny być realizowane w ciągu jednego roku? Co stanie się z kwotą 250 tys. zł, przeznaczoną na to zadanie? Czy będzie przesunięta na 2018 rok i zwiększy pulę budżetu obywatelskiego dla osiedla Słoneczne do 500 tys. zł? – pyta jeden z naszych czytelników. – Obecnie został ogłoszony trzeci przetarg, w którym wartość zamówienia wzrosła do ponad 1 mln zł, zaś termin realizacji zadania określono na 2018 rok. O co chodzi? Może należy wprowadzić do regulaminu budżetu obywatelskiego zapis, że po trzech nierozstrzygniętych przetargach, ogłoszonych w pierwszym półroczu, w drugiej połowie roku można przystąpić do realizacji kolejnych zadań z listy, z największą ilością głosów. A gdy te nie zostaną wykonane, wówczas całą kwotę przesunąć na kolejny rok.
Wszelkie wątpliwości wyjaśnia Krystyna Majówka, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru w chełmskim magistracie oraz członek zespołu ds. budżetu obywatelskiego.
– Propozycja zadania dotycząca odbudowy muru została zaakceptowana przez zespół ds. budżetu obywatelskiego w oparciu o założenie, iż kwota 250 tys. zł wystarczy na realizację części znacznie bardziej kosztownego zadania – tłumaczy Majówka. – Kolejne przetargi nie przyniosły rozstrzygnięcia. Realizacja tego zadania na taką kwotę w tak niewielkim zakresie okazała się technicznie niemożliwa. Częściowa odbudowa muru, co zakładało przegłosowane zadanie, mogłaby zagrozić zawaleniem się pozostałej części. Z uwagi na ten fakt, a także nieuniknioną konieczność przebudowy całego muru, została podjęta decyzja o wprowadzeniu do budżetu miasta nowego zadania w kwocie 500 tys. zł oraz przeznaczeniu na ten cel kolejnej niezbędnej kwoty 650 tys. zł w przyszłorocznym budżecie.
Jak mówi dyrektor Majówka, realizacja zadania jest planowana na przełomie 2017/2018 roku. – W ten sposób prace za 250 tys. zł w ramach budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku, a jednocześnie będą prowadzone roboty w oparciu o inne fundusze z budżetu miasta – zaznacza K. Majówka. – 29 września br. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy.
Zasady budżetu obywatelskiego określa przyjęta przez radę miasta uchwała. Od znajdujących się tam zapisów zależy to w jaki sposób wykorzystywane, lub nie, będą pieniądze z budżetu miasta ujęte po stronie budżetu obywatelskiego. – Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, iż część zgłoszonych i przegłosowanych zadań wymaga najpierw opracowania dokumentacji technicznej – tłumaczy dyrektor. – Stąd w wielu przypadkach bardzo trudne byłoby wskazanie terminu „półrocza”. Prace nad dokumentacją techniczną, zależą od zakresu i skomplikowania zadania, mogą przecież trwać nawet kilka miesięcy, a poprzedza je także procedura przetargowa. W wielu sytuacjach, ze względów czasowych, niemożliwością byłoby aż trzykrotne ogłoszenie przetargu do końca pierwszego półrocza – dodaje K. Majówka. (ptr)