Muzea przypominają o piekle

W miniony weekend zostały upamiętnione dwie niezwykle istotne daty zarówno dla Lublina, jak i całego kraju – 73. rocznica likwidacji byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku i 73. rocznica likwidacji więzienia na Zamku Lubelskim.


Obóz na Majdanku powstał jesienią 1941 roku. Przez niespełna trzy lata jego funkcjonowania zginęło w nim ok. 80 tys. więźniów – Polaków, Żydów, Rosjan i obywateli innych państw. Niemcy rozpoczęli likwidację obozu w marcu 1944 roku, a ostatecznie zakończyli 22 lipca, w przeddzień wkroczenia do Lublina Armii Czerwonej, kiedy to niemiecka załoga Majdanka została ewakuowana, pozostawiając pozostałych więźniów bez dozoru.
Obchody upamiętniające 73. rocznicę likwidacji obozu rozpoczęły się piątek w Państwowym Muzeum na Majdanku. W centrum obsługi zwiedzających można było obejrzeć projekcję filmu dokumentalnego pt. „Okupacja niemiecka oczami polskich więźniów” i wysłuchać wspomnień członków Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Organizatorzy przygotowali również wystawę pamiątek po jednej z byłych więźniarek – Helenie Pawluk. W części oficjalnej obchodów były przemówienia wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i dyrektora Muzeum – Tomasza Kranza, a pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa na Majdanku zapalono znicze i złożono kwiaty.
W sobotę obchodzono 73. rocznicę likwidacji hitlerowskiego więzienia na Zamku Lubelskim. Więzienie funkcjonowało od momentu rozpoczęcia okupacji. Stąd więźniowie, którzy przeżyli tortury przesłuchania, trafiali do obozu na Majdanku. Likwidując 22 lipca 1944 roku więzienie, Niemcy rozstrzelali ponad 300 więzionych na zamku osób.
W uroczystości uczestniczyli m.in. wojewoda i prezydent Krzysztof Żuk, który podkreślał m.in. to, że historia lubelskiego Zamku zawsze będzie przypominać mieszkańcom o dramacie, jaki przez lata rozgrywał się w tych murach. W ramach obchodów otwarto wystawę o dziejach rodziny Czetwertyńskich, której wielu członków było więzionych na zamku za działalność w ruchu oporu. Zaraz po tym, jak Lublin opuścili hitlerowcy, zamek został zamieniony na stalinowskie więzienie. W latach 1944-1954 komuniści więzili tu ponad 35 tys. polskich obywateli, w tym żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Ponad 330 więźniów stracono. Joanna Niećko