Na Adampolu rośnie ogród zabaw

Budowa Ogrodu Zabaw już się rozpoczęła

Zaczęła się budowa placu zabaw przy ul. Wrzosowej na osiedlu Adampol. Ma być gotowy pod koniec czerwca. Obiekt miał powstać już w tamtym roku, ale nie było chętnych wykonawców.


Inwestycja miała powstać w formule „projektuj i buduj”, czyli wybrany w przetargu wykonawca miał przygotować dokumentację projektową i zrealizować ją w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy. Do dwóch ogłoszonych przez miasto przetargów, w maju i czerwcu ubiegłego roku, nie zgłosił się jednak żaden wykonawca. Magistrat jednak dane mieszkańcom Adampola słowo potraktował bardzo poważnie i zdecydował się udzielić zamówienia z wolnej ręki. Negocjacje podjęte ze znaną w branży firmą Garden Concept Architekci Krajobrazu z Lublina zakończyły się powodzeniem.

W sierpniu zeszłego roku władze miasta poinformowały, że już podpisały umowę na realizację i wykonawca niedługo zacznie prace, a inwestycja będzie kosztować ok. 150 tys. zł, czyli tak jak zakładano od początku. Ostateczne termin samej realizacji został przesunięty.

– Przedłużyła się procedura zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, ze względów formalnych konieczne było również przeprojektowanie ogrodu zabaw – tłumaczy zwłokę Marcin Dmowski, wiceburmistrz Świdnika ds. inwestycji i rozwoju. – Budowa placu już się rozpoczęła. Wykonawca przygotowuje teren i montuje pierwsze urządzenia, a całość, zgodnie z zawartym aneksem do umowy, będzie gotowa najpóźniej do końca czerwca.

Ogród Zabaw, bo tak nazywa się inwestycja, powstanie na 7-arowej działce przy ul. Wrzosowej. Będzie służył dzieciom nie tylko do zabaw, ale i nauki. Oprócz typowych atrakcji, tj. huśtawek, karuzel, drabinek, elementów do wspinaczki, znajdą się tam: drewniany domek z kładką, ścieżka bosych stóp z 3 rodzajami nawierzchni, ruchome tablice ze zdjęciami leśnej fauny i flory, wykonany z naturalnych materiałów domek dla owadów, tunel oraz kładki z drewnianych bali pomagających w ćwiczeniu utrzymania równowagi. Pojawią się też rośliny, oświetlenie i ławki. JN