Na dach nad targiem, halę i OIK

14,5 mln zł trafi do Świdnika, 4,25 mln zł do powiatu świdnickiego, a ponad 15 mln zł do pozostałych czterech świdnickich gmin – to efekt pierwszego naboru wniosków do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Świdnik przeznaczy pieniądze na budowę zadaszenia miejskiego targowiska wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz budowę hali sportowej przy SP nr 3. Powiat dzięki dofinansowaniu wyremontuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Wyniki pilotażowego naboru wniosków do „Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład” ogłoszone zostały w ubiegłym tygodniu. Najbardziej zadowolone ze świdnickich samorządów może być miasto Świdnik, które dostało dofinansowanie na dwa z trzech zgłoszonych projektów.

– Otrzymaliśmy bezzwrotne dofinansowanie na budowę wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych – 9,5 mln zł i budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 – 5 mln zł – cieszy się burmistrz Waldemar Jakson.

Jak podkreślają władze miasta obie inwestycje, na które przyznano środki są bardzo ważne dla mieszkańców. O rewitalizacji targowiska mówi się od lat, podobnie jak o potrzebie rozbudowy sportowego zaplecza SP nr 3.

Według szacunków Ratusza budowa zadaszenia targowiska wraz z systemem paneli fotowoltaicznych kosztować będzie ok. 10 mln zł; a budowa hali sportowej przy „Trójce” ok. 7 mln zł. Prace przy obu inwestycjach powinny ruszyć w przyszłym roku.

– Hala jest już na etapie projektowania. Przetarg na zadaszenie targowiska ogłosimy w formule „projektuj i buduj”. Zostanie on ogłoszony najpewniej w lutym lub marcu. Ta inwestycja nie tylko pozytywnie wpłynie na wygląd targowiska i poprawi jakość korzystania z niego. Dzięki produkowaniu energii, będzie ona pomniejszać koszty bieżące – mówi Marcin Dmowski, wiceburmistrz Świdnika.

W ramach pierwszego naboru do „Polskiego Ładu” Urząd Miasta Świdnik wnioskował również o środki na budowę ulic Drewnianej i Wiejskiej, ale w tym przypadku się nie udało. Jak tłumaczą władze miasta, nie oznacza to, że ulice nie będą budowane. Ulicę Drewnianą urząd planuje wykonać z własnych środków, a o pieniądze na Wiejską będzie się starać w ramach drugiego naboru, który ma ruszyć jeszcze w listopadzie.

Trzy wnioski do rządowego programu złożyło również Starostwo Powiatowe w Świdniku. Dotyczyły one rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku, remontów lub budowy ponad dziesięciu odcinków dróg i modernizacji budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Kolejowej. Powiat otrzymał 4,25 mln zł na ostatnie z tych zadań.

– Projekt, który będziemy mieli szansę zrealizować, jest bardzo ważnym z perspektywy społecznej – mówi Łukasz Reszka, starosta świdnicki. – Rozbudowa OIK była w planach od wielu kadencji, ale żaden ze starostów nie zdecydował się jej przeprowadzić. Pozyskane środki pozwolą nam na to.

Dzięki rozbudowie budynku powstaną m.in. trzy mieszkania chronione dla wychowanków domów dziecka, sale szkoleniowe dla kandydatów na rodziców zastępczych, zrewitalizowane zostanie otoczenie ośrodka, powstanie winda, a na dachu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Starosta dodaje, że dwa projekty, na które nie przyznano dofinansowania, powiat złoży w kolejnych naborach.

– Jak nas zapewniała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów naborów ma być 5. Przed nami jeszcze 4 i do każdego będziemy aplikować – zapowiada starosta. (w)

Lista zadań, dofinansowanych w ramach „Polskiego Ładu”

Powiat Świdnicki 4,25 mln zł – rozbudowa budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Gmina Świdnik 14,5 mln zł – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz budowa wiaty zadaszeniowej miejskiego targowiska

Gmina Rybczewice 4,75 mln zł – rozbudowa drogi gminnej nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze

Gmina Piaski 4,46 mln zł – budowa energetycznego oświetlenia ulicznego

Gmina Trawniki 3,6 mln zł – poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych

Gmina Mełgiew 3,1 mln zł – rewitalizacja zabytkowego parku w Nowym Krępcu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here