Na granicy zabierają dowody

Dzięki nowelizacji przepisów z listopada 2017 roku część obowiązków policji przeszła na straż graniczną.

Funkcjonariusze SG mogą, jeśli uznają to za konieczne, w trakcie kontroli skonfiskować dowód rejestracyjny pojazdu i wystawić właścicielowi auta stosowne pokwitowanie. Jak widać po statystykach, pogranicznicy korzystają z nowych uprawnień. W 2018 roku zatrzymali ponad 3500 dokumentów.

Powodem było głównie stwierdzenie złego stanu technicznego pojazdu, brak aktualnych badań technicznych, nieprawidłowości w oznaczeniu identyfikacyjnym pojazdu oraz nieposiadanie przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.

– Dzięki wprowadzonym zmianom w przepisach funkcjonariusze straży granicznej mogą w tym samym czasie przeprowadzić więcej czynności związanych z ochroną granicy państwowej.

Skrócił się też czas kontroli podróżnego, wobec którego czynności prowadzi już tylko jedna służba. Dodatkowo funkcjonariusze policji nie muszą przyjeżdżać na miejsce tylko po to, aby zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu – mówi por. SG Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta NOSG. (pc)