Na ludową nutę

(29 stycznia) Zespoły Cuda Wianki z Dorohuska, Kresowianki z Włodawy oraz Siedliszczanie znad Wieprza zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach podczas XXIII Regionalnego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Rejowcu.

Uczestnicy przeglądu na samym początku uczcili minutą ciszy pamięć Ludzi Kultury z Rejowca, którzy odeszli w ostatnich miesiącach. Chodzi oczywiście o zmarłego w tragicznym wypadku Grzegorza Gwardiaka, który pracował w ośrodku kultury oraz Mariana Kawałko.
W tegorocznym konkursie wzięło udział 29 zespołów i kapel ludowych. Podzielono je na trzy kategorie. W kategorii kapele pierwsze trzy miejsca przypadły zespołom: Cuda Wianki z Dorohuska, Koral z Kamienia oraz Kapeli Zwierzynieckiej ze Zwierzyńca. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano zespołowi Łopieńczacy z Łopiennika Górnego oraz Kapeli z Trawnik.
W kategorii zespoły śpiewacze pierwsze miejsce zajęły Kresowianki z Włodawy, drugie – Brusowianki ze Starego Brusa, trzecie – Teosinki z Teosina w gminie Dorohusk. Wyróżnienia jury przyznało Rakołupiankom z Rakołup, Sielankom z SOK w Leśniowicach i Polesiu z Łopiennika Górnego. W kategorii zespołów śpiewaczych z akompaniamentem zwyciężył zespół Siedliszczanie znad Wieprza przed „Ostrowiakami” z Trzeszczan i Zespołem Śpiewaczym z Kapelą z Honiatycz. Również w tej kategorii przyznano wyróżnienia. Orzymały je: Siedliszczanie z Fajsławic, Radość z Liszna oraz Echo z Gołębia i Wólki Kańskiej. Nagrodę specjalną przyznano zespołowi dziecięcemu ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu. Poczęstunek przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wólki Rejowieckiej. W komisji konkursowej zasiadali: Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Dorota Łosiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rejowcu, Maryla Kowalczyk ze Starostwa Powiatowego w Chełmie, Małgorzata Sobstyl z Rejowca. Organizatorzy przeglądu: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Burmistrz Miasta Rejowiec, Miejski Ośrodek Kultury w Rejowcu. (bf)