Na przedłużeniu Różanej chcą kanalizacji

Mieszkańcy przedłużenia ulicy Różanej proszą o wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego. – W XXI wieku to chyba standard i najwyższy czas byśmy również korzystali z takich „luksusów” – ironizują, choć wcale nie jest im do śmiechu.


Z prośbą o wsparcie w rozwiązaniu problemu mieszkańcy zwrócili się do radnego Marcina Magiera, a ten przełożył to na interpelację skierowaną do burmistrza Waldemara Jaksona. – Obecnie nowo powstałe szutrowe przedłużenie ulicy Różanej nie posiada kanalizacji, a projekt przebudowy ulicy Dworcowej nie zakłada wykonania jej w pasie ul. Różanej. Najbliższa sieć kanalizacyjna poprowadzona jest po północnej stronie ulicy Dworcowej, co oznacza że niezbędne będzie przebicie sieci na drugą stronę pasa drogowego – pisze radny Marcin Magier (klub burmistrza Jaksona) w swoim wystąpieniu.

– Jeden z mieszkańców na własny koszt przygotował projekt przyłączeniowy oraz wstępnie wycenił koszty związane z budową 17 metrowego przebicia na kwotę 40 tys. zł brutto. Zdaniem radnego taki wydatek jest nie do udźwignięcia dla zwykłego mieszkańca i związku z tym zwraca się do miasta z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie ul. Różanej poprzez budowę przyłącza umożliwiającego podłączenie okolicznych nieruchomości do sieci.

– Czy istnieje możliwość rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej o przyłącze umożliwiające połączenie nieruchomości zlokalizowanych w rejonie ul. Różanej z istniejącą siecią? Jaki jest szacowany koszt wykonania przyłącza? W jakim terminie mogą zostać przeprowadzone ewentualne prace terenowe? – pyta radny Magier. I czeka wraz z mieszkańcami Różanej na odpowiedź. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here