Na razie inwestycji jak na lekarstwo

Rok 2022 w Krasnymstawie pod względem inwestycyjnym zapowiada się blado. Gdyby nie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, w budżecie nie byłoby żadnych znaczących przedsięwzięć.

Krasnystaw ma projekt budżetu na 2022 rok. Dokument nie powala na kolana. Dochody miasta mają wynieść 71 606 845 zł, a wydatki 78 216 384 zł. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, według wstępnych wyliczeń miejskich urzędników początkowo różnica między wydatkami, a dochodami była znacznie wyższa, ale poprzez cięcia kosztów udało się ją zmniejszyć. Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości ponad 6,6 mln zł miasto zamierza pokryć z kredytów i pożyczek długoterminowych.

Najwięcej pieniędzy miasto zamierza wydać na oświatę, co nikogo nie powinno dziwić. Na ten cel w budżecie zaplanowano 25 694 413 zł. Coraz głośniej mówi się, że ta kwota może nie wystarczyć na wszystkie potrzeby i rada w trakcie roku budżetowego będzie musiała dołożyć szkołom pieniędzy.

Na pomoc społeczną zapisano prawie 9 mln zł, z czego 7 665 098 na zadania własne i 1 289 000 zł na zadania zlecone. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ma pochłonąć 4 207 513 zł, zaś kultura fizyczna – 2 863 185 zł. Z kolei wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 9 747 898 zł. Projekt budżetu miasta Krasnystaw na 2022 roku trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przewodniczącego rady miasta. Jak podkreślają urzędnicy, wydatki bieżące są wyższe niż dochody, a zmienione prawo dopuszcza taką ewentualność. Miasto natomiast spełnia relację dotyczącą indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającą z ustawy o finansach publicznych.

– Pandemia Covid-19 negatywnie wpłynęła na dochody naszego miasta – podkreśla burmistrz Robert Kościuk. – Z uwagi na zmniejszanie się dochodów własnych byliśmy zmuszeni do poszukiwania oszczędności poprzez ograniczanie wydatków, a nawet zaciąganie kredytów. W związku z zaistniałą sytuacją nie wykluczamy podwyżek podatków i opłat lokalnych, gdyż mamy do czynienia ze spadkiem dochodów i konsekwencjami pandemii.

Władze miasta rozważają wzrost tylko tych podatków od nieruchomości, które nie były waloryzowane od 2012 r., a także ewentualnych podwyżek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – To z kolei jest związane ze wzrostem cen nośników energii oraz wzrostem innych czynników wpływających na funkcjonowanie miasta. Przyszłoroczny budżet będzie trudny, bo jest to budżet roku, w którym będziemy musieli zmierzyć się z inflacją i podwyżkami. Już w ubiegłym roku planując budżet na 2021 rok podkreślałem, że wychodzenie z recesji będzie długotrwałe i będziemy to odczuwać w budżetach Krasnegostawu na kolejne lata. Niestety, ten scenariusz się sprawdza. Jednakże miasto musi się rozwijać, a my musimy kontynuować rozpoczęte już inwestycje, a w szczególności realizować te, na które otrzymaliśmy i otrzymamy dofinansowanie – uważa burmistrz Kościuk.

W projekcie budżetu, na co uwagę zwracają krasnostawscy radni, brakuje jednak inwestycji. Gdyby nie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację pływalni i budowę sali do sportów walki na stadionie, nie byłoby żadnych znaczących przedsięwzięć. Na ten cel miasto dostało wsparcie w wysokości 10,8 mln zł.

Robert Kościuk przypomina jednak, że jeszcze w listopadzie br. jest planowany kolejny nabór do Programu Polski Ład, a w 2022 roku zapowiadane są trzy następne edycje. – W każdym z tych naborów miasto Krasnystaw zamierza składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w różnych istotnych obszarach działalności samorządu – zapewnia burmistrz.

Do kolejnych edycji miasto chce złożyć wnioski na przebudowę i modernizację ratusza miejskiego, montaż instalacji fotowoltaicznych dla instytucji użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych, czy modernizację infrastruktury szkolnej i przedszkolnej, głównie place zabaw. W planach inwestycyjnych miasto ma również rewitalizację doliny rzeki Wieprz oraz starorzecza rzeki Żółkiewka poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Są też zagospodarowanie terenu przy ul. Zaułek Nadrzeczny wraz z odbudową amfiteatru miejskiego, odtworzenie podmiejskiego transportu publicznego z wykorzystaniem rozwiązań technicznych przyjaznych dla środowiska i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz drugi etap modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków.

Do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg władze Krasnegostawu złożyły wnioski o dofinansowanie przebudowy ulic Wiśniowej i Bławatnej. W 2022 roku mają być złożone kolejne wnioski o wsparcie przebudowy ulic Kwiatowej i Gołębiej, a także dokończenie budowy dróg na Osiedlu Kompozytorów. Planowane są też prace modernizacyjne w krasnostawskich placówkach oświatowych. W budżecie zapisano również pieniądze na budżet obywatelski. Zdaniem burmistrza, przy tak szeroko zakrojonych inwestycjach z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, Krasnystaw musi zgromadzić co najmniej 12 mln zł na zabezpieczenie udziałów własnych w planowanych przedsięwzięciach.

Urzędnicy krasnostawskiego ratusza przypominają również, że miasto już podpisało umowy na dofinansowanie dwóch bardzo dużych zadań inwestycyjnych, czyli budowy przeprawy mostowej na rzece Wieprz i budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 17 z trasą wojewódzką nr 812. – Rok 2022 zapowiada się bardzo trudnym dla budżetu miasta Krasnystaw, a jego realizacja będzie stanowiła duże wyzwanie dla samorządu – dodają urzędnicy. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here