Na szkolenia, staże i własny biznes

Nowy rok i nowe fundusze na aktywizację bezrobotnych z Chełma i powiatu. Do wydania PUP ma aż ponad 5,3 mln zł. Rekrutacja w ramach poszczególnych projektów już wystartowała.

Środki z Funduszu Pracy, jakie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie pozyskał na 2019 rok są o ponad 1 mln zł większe niż rok temu. Dla bezrobotnych oznacza to więcej wysyłanych osób na staże, do prac interwencyjnych i robót publicznych, więcej rozdanych bonów na zasiedlenie, a także środków na podjęcie działalności gospodarczej, zaś dla pracodawców – więcej refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Wśród zaplanowanych do realizacji w tym roku projektów unijnych są m.in. adresowany do ludzi młodych w ramach POWER (za ponad 5,1 mln zł uda się wesprzeć 445 osób); „Nowy start – lepsze jutro” w ramach RPO Województwa Lubelskiego skierowany do osób bezrobotnych, w tym rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej (projekt opiewa na kwotę ponad 3,9 mln zł, a wsparciem zostanie objętych 436 osób);

„Drogi – Mosty – Rzeki III” na kwotę 362 400 zł (zakłada organizację robót publicznych dla bezrobotnych); „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim” na 133 tys. zł (zakłada wypłatę 19 tys. zł na własny biznes).

Jak informuje Barbara Gil, p.o. dyrektora PUP w Chełmie, wystartowały już nabory do grup szkoleniowych w ramach projektów wspófinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ofercie dla bezrobotnych do 30 r. ż. są: kurs na prawo jazdy kat. D do B z modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. D; kurs na operatora koparko-ładowarki (wszystkie typy) kl. III; magazyniera z obsługą wózków jezdniowych oraz kurs na kosmetyczkę.

Z kolei cukiernik; sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera w ramach certyfikatu EDCL (BASE); kurs na prawo jazdy kat. D do B z modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. D; technolog robót wykończeniowych w budownictwie z modułem utylizacji odpadów budowlanych; rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż; operator koparko-ładowarki (wszystkie typy) kl. III – to oferta na osób, które ukończyły 30 lat. Zapisy na poszczególne szkolenia prowadzone są u doradców.

Do piątku (8 lutego) potrwa jeszcze nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. PUP może w tym roku przeznaczyć na to aż 650 tys. zł. (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here