Nadzwyczajne zwołanie

Aby zdążyć ze złożeniem wniosków o dofinansowanie przebudowy dwóch dróg zwołano sesję nadzwyczajną Rady Miasta Chełm. Konieczne uchwały podjęto w ostatniej chwili.

15 kwietnia upływał termin składania wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych i tego dnia Jakub Banaszek, prezydent Chełma, zwołał sesję nadzwyczajną. Chodziło o przyjęcie zmian budżetowych niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie przebudowy ulic Dreszera i Ceramicznej. Radny Piotr Malinowski miał wątpliwości co do prawomocności zwołanych naprędce obrad.

– Materiały dostaliśmy w czwartek po południu, a sesja jest już w poniedziałek. Czy nie doszło do naruszenia przepisów? Żeby nie było tak, że podejmiemy uchwały, które potem okażą się nieprawomocne – stwierdził radny Malinowski, ale zatrudniony w ratuszu mecenas zapewniał, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

Chełmscy urzędnicy wciąż głośno mówią o inwestycjach niedoszacowanych przez swoich poprzedników. Radna Agata Fisz, była prezydent Chełma, dopytała o koszty prac na Dreszera i Ceramicznej.

– Inwestycje te oszacowane na podstawie aktualnych kosztorysów – zapewniała Katarzyna Fik, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UM Chełm, informując, że dofinansowanie z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego może wynieść 50 proc. wartości inwestycji albo nawet więcej.

W tegorocznym budżecie na przebudowę ul. Ceramicznej przeznaczono 299 440,12 zł, a całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 1 821 023,94 zł. W przypadku ul. Dreszera wydatki na ten cel przewidziane w tegorocznym budżecie to 53 883,67 zł, a koszt całkowity to 607 489,41 zł.

– Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Ostateczna kwota dotacji z Funduszu uzależniona będzie od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego – informuje Wioletta Bielecka z Biura Prasowego UM Chełm. (mo)