Nagroda im. Anny Platto trafiła do Świdnika

Aleksandra Majewska, laureatka Nagrody im. Anny Platto

Już po raz 26. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, lubelski Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego przyznało Nagrodę im. Anny Platto. Tegoroczne wyróżnienie trafiło do świdniczanki Aleksandry Majewskiej, pracującej w Filii nr 3 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej przy szpitalu powiatowym w Świdniku.

Nagroda im. Anny Platto przyznawana jest co roku 7 sierpnia, w przeddzień urodzin jej patronki, pracownikom bibliotek publicznych z województwa lubelskiego wyróżniającym się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz nowatorskich form pracy z młodymi czytelnikami.

Pomysłodawcą nagrody był dr Zdzisław Bieleń, obecnie emerytowany dyrektor ds. merytorycznych WBP, a przez 25. edycji fundatorką nagrody była siostra patronki – Mirosława Platto. Uroczystość wręczenia tegorocznej Nagrody im. Anny Platto odbyła się w piątkowe południe. Laureatką wyróżnienia została Aleksandra Majewska z Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.

A. Majewska jest bibliotekarką od 17 lat. Od 2016 roku prowadzi Filię nr 3, znajdującą się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy Al. Lotników Polskich, która obsługuje pacjentów oraz personel szpitala. Kapituła Nagrody doceniła Jej zaangażowanie jako „animatora i bardzo licznie podejmowane działania w zakresie wdrażania innowacyjnych projektów i form pracy z najmłodszymi użytkownikami biblioteki”.

Tylko w ubiegłym roku, który podlegał regulaminowej ocenie Aleksandra Majewska, zorganizowała w sumie 270 różnych zajęć twórczych i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych i promujących czytelnictwo (spotkań, wystaw, konkursów, gier, dram, głośnego czytania, storytellingu etc.), w których uczestniczyło w sumie ponad 1200 małych czytelników.

Brała udział m.in. w projekcie „Z książką zdrowiej”, którego adresatami byli pacjenci oddziałów dziecięcych i onkologicznych, dzięki któremu zasoby biblioteki powiększyły się o 113 nowych woluminów. Spośród innych interesujących projektów autorskich organizowanych przez panią Aleksandrę wymienić warto cykliczne akcje: „Poczuj miętę do książki”, „Dzień Pozytywnego Myślenia”, „Międzynarodowy Dzień Chorego” czy powołanie Klubu Gier Planszowych KOSTKA.

Jednocześnie pani Aleksandra nie zapominała o dorosłych użytkownikach biblioteki, dla których wielokrotnie organizowała kursy APSI (Autoryzowany Program Szkolenia Indywidualnego), mające na celu pomóc lekarzom starszej generacji w obsłudze branżowych systemów informatycznych.

BS

O patronce nagrody

Anna Platto urodziła się 8 sierpnia 1944 roku. Ukończyła filologię polską na UMCS. Była kustoszem, instruktorem-metodykiem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz wykładowcą w Studium Bibliotekarskim. Znawczyni literatury pięknej, a szczególnie dziecięcej i młodzieżowej. Wypracowała nowoczesny model bibliotek dziecięcych, łączących znajomość książki z formami jej upowszechniania. Zajmowała się ich organizacją, profilowaniem działalności, doradztwem metodycznym. Posiadała dar integrowania ludzi. Zmarła 15 marca 1995 r.