Nagroda Steinhausa dla prof. Bobrowskiego

Profesor Adam Bobrowski, kierownik Katedry Matematyki Politechniki Lubelskiej, został laureatem Nagrody Głównej im. Hugona Steinhausa za rok 2019.


Nagroda im. Steinhausa przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo Matematyczne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki. Obok nagród im. Banacha i im. Dicksteina, stanowi największe wyróżnienie, jakie może otrzymać polski matematyk.

– Jest to dla mnie nobilitacja, szczególna ze względu na to, że postać Hugona Steinhausa towarzyszy mi od czasów młodości, gdy przeczytałem jego książeczkę o rachunku prawdopodobieństwa i statystyce „Orzeł czy reszka” – mówi nagrodzony, prof. Adam Bobrowski.

Prof. Adam Bobrowski jest specjalistą z teorii półgrup operatorów oraz procesów stochastycznych i ich zastosowań w modelach biologicznych. Jest autorem 5 monografii i 66 artykułów naukowych. Jego badania związane z zastosowaniami matematyki można podzielić na trzy grupy: genetyka populacyjna, ekspresja genów i dyfuzja wewnątrzkomórkowa,

a ostatnio również zagadnienia z agrofizyki. Wszystkie zastosowania dotyczą perspektywicznych problemów naukowych i są często dość zaskakujące. Na przykład z wyników dotyczących dryftu genetycznego i mutacji korzysta się przy badaniu wędrówki ludów i naszej prehistorii, a badanie ścieżek sygnałowych i ekspresji genów to fundamentalne zagadnienie współczesnej biologii i medycyny, kluczowe do zrozumienia patogenezy wielu chorób. MG