Nagrody i uznanie dla najlepszych pedagogów

W czwartek, 19 października, z profesorami oświaty (Małgorzata Sagan druga od lewej) spotkał się wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek

18 października, podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, wręczono nagrody i odznaczenia państwowe dla ponad 200 wyróżniających się pedagogów z całego regionu.


150 pracowników oświaty uhonorowano medalami Komisji Edukacji Narodowej. Po raz pierwszy od wielu lat przyznano także najwyższe wyróżnienie, jakie może zdobyć nauczyciel – tytuł honorowego profesora oświaty. Zdobyła je Małgorzata Sagan, nauczycielka języka polskiego, dydaktyk metodyczny w Szkole Podstawowej nr 16 w Lublinie.

Honorowy profesor oświaty

Tytuł nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Pani Małgorzata Sagan w zawodzie pracuje już 28 lat, w tym 16 lat jako nauczyciel dyplomowany. Jest także egzaminatorem maturalnym. Pracowała zarówno w gimnazjum, jak i w szkole podstawowej. – Mam świadomość, że praca nauczyciela jest misją. Kieruję się zasadą: kochać i wymagać. Kocham moich uczniów i pragnę ich dobra, a więc moim zdaniem jest wyposażyć ich w odpowiednią wiedzę i umiejętności. Staram się przygotować ich nie tylko do następnego etapu edukacyjnego, ale także do życia. Chcę, by wiedzieli, czym jest dobro, czym zło, czym prawda i piękno – podkreśla nauczycielka.
Pani Małgorzata jest pedagogiem z wielką pasją. Od lat tworzy własne programy dydaktyczne. To autorka kilkudziesięciu artykułów na temat nauczania i wychowania oraz licznych projektów edukacyjnych. Chętnie dzieli się swoją wiedzą podczas konferencji oświatowych. Jak przyznaje, praca z młodymi ludźmi jest dla niej nie tylko wielką radością, ale również misją. – Mam tę radość i wielkie szczęście oglądać owoce swojej pracy. Zaczynałam ją w przeświadczeniu, że moja praca polega na sianiu. Miałam świadomość, że ukończywszy bardzo dobre studia na doskonałej uczelni, ziarno, którym dysponuję, jest najwyższej jakości, ale efekty mojego nauczania będą zależały od tego, na jaką padnie glebę. Byłam przeświadczona, że nie zobaczę tych efektów, ale tak się szczęśliwie składa, że moi uczniowie wracają, dziękują, podtrzymują ze mną kontakt. To mnie umacnia w przeświadczeniu, że droga, którą wybrałam, jest tą pracą, którą powinnam wykonywać i że ponadczasowe zasady, którymi się kieruję, są słuszne – mówi Małgorzata Sagan.
Wśród trójki pedagogów, którym w województwie lubelskim nadano zaszczytny tytuł profesora oświaty i przyznano nagrodę w wysokości 18 tys. zł, są także: Alina Gromaszek, nauczycielka biologii z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie oraz Tomasz Grębski, matematyk z Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku. (EM.K.)

Nauczyciele i dyrektorzy wyróżnieni nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (kwota: 7500 złotych)

Nauczyciele: Andrzej Władysław Abramowicz, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Fr. Kleeberga, Krzysztof Brus, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego (kierownik szkolenia), Maria Buchajczyk, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego (kierownik kształcenia), Joanna Galant, XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, Artur Gontarz, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Bożena Wójtowicz, Gimnazjum nr 10 im. księdza Jana Twardowskiego, Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek, Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta (kierownik szkolenia), Monika Lorek, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku.
Dyrektorzy: Elżbieta Bolibok, Gimnazjum nr 16 im. Józefa Czechowicza, Marek Krukowski, Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja, Barbara Nawrocka, Przedszkole nr 43, Elżbieta Siebielec, Przedszkole nr 54.

Nauczycieli i dyrektorzy wyróżnieni nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty (4500 złotych brutto).

Nauczyciele: Magdalena Ciężak – Młodzieżowy Domu Kultury „Pod Akacją”, Barbara Maria Drożdż– Żytyńska, Pallotyńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. St. Batorego; Damian Sylwester Duda, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta, Grażyna Natalia Jaroszyńska, II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego, Bożena Kania, Gimnazjum nr 9 im. cc. Mjra H. Dekutowskiego „Zapora”, Dorota Małgorzata Krzemińska, Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, Hanna Ewa Orłowska, Bursa Szkolna nr 2, Wiesława Antonina Piechuta, Szkoła Podstawowa nr 40 im. L. Kruczkowskiego, Elżbieta Maria Papiernik, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Anna Radziłko, Lubelskie Samorządowe Centrum Kształcenia Nauczycieli, Beata Romańczuk, Gimnazjum nr 5 im. Króla Wł. Łokietka, Elżbieta Sokal, Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego, Regina Zawisza-Winiarczyk, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej, Monika Mariola Żyśko-Gołębiowska, Gimnazjum nr 18 i. Macieja Rataja, Katarzyna Kutrzepa, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku.
Dyrektorzy: Jadwiga Marta Kliczka, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Mariusz Bartłomiej Lisek, Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego, Bożena Mazur, Przedszkole nr 85, Jerzy Marek Solan, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Marian Adam Rakowski, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 (wicedyrektor).