Nagrodzeni za balkony i posesje

W sali sejmikowej urzędu miasta miała miejsce miła uroczystość, podsumowanie konkursu „Mój piękny balkon i posesja”. Do rywalizacji zgłoszono ponad dziesięć obiektów.

W tym roku do konkursu zakwalifikowano dwie posesje, osiem balkonów i trzy ogródki. Weryfikacji wniosków i oceny obiektów dokonała komisja konkursowa w składzie: radna Agnieszka Pocińska-Bartnik, radna Krystyna Oleśniewicz, radna Ewa Kwiecień, Magdalena Orkiszewska z urzędu miasta Krasnystaw, Kinga Knieć z Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Monika Sawicka z Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W kat. balkon wygrała Małgorzata Wiater, drugie miejsce przyznano Annie Leszczyńskiej, a trzecie Teresie Kokotowskiej. W kat. posesja przyznano dwa równorzędne wyróżnienia, otrzymali je: Anna Policha i Robert Niećko. Wyróżnienie w kat. „ogródek przy bloku” otrzymał Jan Paradowski. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominek w postaci lawendy ogrodowej, a laureaci nagrody. Konkurs rozstrzygnięto na ostatniej sesji rady miasta Krasnystaw. (k)