Nagrodzeni za szerzenie kultury

Podczas powiatowych obchodów Dnia Pracownika i Działacza Kultury powiatu krasnostawskiego, które odbyły się w Tarnogórze w gminie Izbica, rozstrzygnięto konkurs „Kultura 2016”.

 

– Nawet największe i najpiękniejsze inwestycje, drogi, obiekty mogą ulec zniszczeniu w nieżyczliwym czasie – mówił otwierając imprezę Józef Obroślak, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, członek jury konkursu. – Ale ludzka myśl, to co niematerialne, siła ludzkiego ducha, siła twórczego intelektu, inicjatywy kulturalnej, artystycznej są niezniszczalne – dodawał.
Prof. Obroślak podkreślał, że WOK z największym uznaniem i życzliwością pochylił się nad inicjatywą powiatu krasnostawskiego – dowartościowania ludzi amatorskiego ruchu artystycznego. – Coroczne święto ludzi kultury jest inicjatywą, która wyróżnia pozytywnie samorząd powiatu krasnostawskiego na tle pozostałych dziewiętnastu i świadczy o zrozumieniu dla twórczych wysiłków ludzi kultury – chwalił.
W podobnym tonie wypowiadał się wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Pogratulował wyróżnionym w konkursie „Kultura 2016” wybitnej działalności społeczno-kulturalnej i podziękował za ich twórczą pracę. Nawiązując do historii Ziemi Krasnostawskiej podkreślił, jak wiele zawdzięczamy twórcom materialnego i duchowego dorobku, jakim jest dziedzictwo kulturowe. – Porównał kulturę do uprawy roli, która wymaga stałej troski i pielęgnowania, aby mogła wydać wspaniałe plony. Wyraził uznanie dla wszystkich pracowników kultury, pracujących w bibliotekach, ośrodkach kultury, muzeach, którzy z pasją i zaangażowaniem troszczą się o kulturę narodową, kształtując postawy przyszłych pokoleń i przekazując im najlepsze wartości – opowiada Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego.
A oto wyniki konkursu „Kultura 2016”: w kat. Animator Kultury 2015 r. powiatu krasnostawskiego tytuł otrzymał Józef Czugała – szef orkiestry dętej z Tarnogóry, w kat. Talent Artystyczny tytuł trafił do Grzegorza Dzirby – kapelmistrz orkiestry dętej w Sobieskiej Woli w gminie Żółkiewka, w kat. Twórca Kultury nagrodzono Teresę Nowak z gminy Krasnystaw (wyróżnienie trafiło do Tomasza Maćkiewicza, na co dzień policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie), a w kat. Senior Kultury tytuł otrzymała Halina Marucha z gminy Krasnystaw. (kg)