Nagrodził ich premier

Stypendystami Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w roku szkolnym 2020/2021 zostało ośmiu uczniów i uczennic szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat krasnostawski.

Wyróżnienia trafiły do: Przemysława Błaszczaka i Tomasza Marka z I LO w Krasnymstawie, Maksymiliana Rzemińskiego i Patrycji Szurygi z II LO w Krasnymstawie, Magdaleny Margol z ZS nr 1 w Krasnymstawie, Jakuba Knapa i Adriana Kmiecia z ZS nr 2 w Krasnymstawie oraz Aleksandry Wolniszewskiej z ZS w Żółkiewce.

– Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Serdecznie gratuluję wyróżnionym uczniom naszych szkół – mówi Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski. (k)