Najbliższe Zawody Grand Prix spławikowe

W sobotę, 29 kwietnia, na zbiorniku Niwa w Sawinie odbędą się pierwsze zawody spławikowe Grand Prix Okręgu Chełmskiego o Memoriał Jana Środka i Władysława Linde.

W zawodach biorą udział seniorzy w klasyfikacji indywidualnej lub w 3-osobowych drużynach kół. Zgłoszenia do środy 26 kwietnia, biuro ZO tel. 82 563 08 22. Opłata startowa wynosi 20 zł od zawodnika. Zbiórka o godz. 6:00. Zawody odbędą się w jednej 5-godzinnej turze.
Spinningowe
7 maja na zbiorniku Husynne odbędą się pierwsze tegoroczne zawody Grand Prix w spinningu. Zgłoszenia do 4 maja – biuro ZO, tel.82 563 08 22. Zbiórka o godz. 6:00 na parkingu przy plaży. Zawody będą przeprowadzone ze środków pływających. Zawodnicy z własnymi łodziami są zwolnieni z opłaty startowej, zaś zawodnicy bez łodzi muszą uiścić startowe w wysokości 40 zł. Każda łódź musi być zaopatrzona w przynajmniej jeden kapok. Zawody będą trwały 6 godzin.

Zmiany w terminarzu imprez okręgowych

Na ostatnim posiedzeniu Kapitanatu Sportowego wprowadzono zmiany do terminarza imprez. II Spławikowe Zawody Grand Prix o Puchar Firmy Usługi Sanitarne DDD Tadeusz Mulsson przeniesiono z 30 lipca na dzień 27 sierpnia.
III Zawody Spinningowe Grand Prix planowane na dzień 27 sierpnia przeniesiono na 30 lipca. Łowiska pozostają te same.

Zmiana nazwy Koła Escott

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Okręgu zatwierdzono uchwałę Zarządu Koła Escott dotyczącą zmiany nazwy koła na Koło PZW Sukces. Zmieniono także siedzibę koła. Nowy adres koła: Chełm, ul. Hutnicza 3, kontakt e-mail: pzw.sukces.chelm@gmail.com.

Wielkie sprzątanie łowisk

Tradycyjnie od 1 do 7 kwietnia obchodzony jest w PZW tzw. Tydzień Czystości Wód. Wędkarze z poszczególnych kół zajmują się w tym czasie sprzątaniem wód przydzielonych pod opiekę przez Zarząd Okręgu, lokalizacją „dzikich” wysypisk śmieci oraz nielegalnych odpływów ścieków. Praktyka ostatnich latach pokazała, że zadania są realizowane przez cały rok kalendarzowy. W ostatnim okresie sprzątania łowisk przeprowadziły następujące koła: Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Stańków (8 wędkarzy), Cementownia SUM – sprzątano brzegi Jez. Białego oraz remontowano stanicę wędkarską (5 wędkarzy), Wola Uhruska – brzegi rzeki Bug oraz starorzecze Pompka (15 wędkarzy), Środowiskowe – zbiornik mały Żółtańce (6 wędkarzy), Chełm Miasto – zbiornik Stańków (21 wędkarzy), Wojskowe – zbiornik Staw (10 wędkarzy), Koło Sukces – zbiornik duży Żółtańce (9 wędkarzy), Brzana – zbiornik duży Zółtańce (6 wędkarzy), Wierzbica – jez. Syczyn (19 wędkarzy). Brzegi rzeki Wieprz sprzątali wędkarze z koła Krasnystaw Miasto – jeszcze w marcu, przed zawodami wędkarskimi „Jaź 2017”. (kd)