Najbliższe zebrania w kołach

Kolejarz – 22 stycznia, godz. 10:00 (świetlica Lokomotywowni); Dubeczno – 29 stycznia, godz. 12:00 (GOK w Dubecznie); Zakład Karny w Chełmie – 3 lutego (piątek), godz. 16:00 (w Zakładzie Karnym); Krasnystaw Miasto – 5 lutego, godz. 10:00 (sala Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie); Wojskowe – 5 lutego, godz. 9:00 (Klub Garnizonowy); Łopiennik – 5 lutego, godz. 10:00 (świetlica Cechu Rzemiosł Różnych w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 20); Wierzbica Pasja – 5 lutego, godz. 11:00 (Urząd Gminy w Wierzbicy).

Podlodowe Grand Prix

Kapitanat Sportowy Zarządu Okręgu PZW w Chełmie informuje, że 21 stycznia br. (sobota) na zbiorniku Żółtańce odbędą się I Podlodowe Zawody Wędkarskie z cyklu Grand Prix. Zbiórka zawodników na parkingu przy plaży o godz. 8:00. W zawodach uczestniczą 3-osobowe drużyny kół PZW oraz zawodnicy indywidualni. Każde koło może zgłosić tylko jedną drużynę, zaś liczba zawodników startujących indywidualnie jest nieograniczona. Zawody będą przeprowadzone w jednej 4-godzinnej turze. Obowiązuje zakaz wędkowania na błystkę podlodową. Zgłoszenia (osobiste lub telefoniczne) będą przyjmowane przez biuro ZO do dnia 18 stycznia (tel. 82 563 08 22). Następne zawody w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych zaplanowano na dzień 4 lutego (sobota) na jeziorze Święte k/Włodawy. Zgłoszenia do środy (1 lutego). Kapitanat sportowy informuje, że terminy zawodów planowane są w soboty ze względu na trwającą obecnie kampanię zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach.

Dodatkowe ustalenia z ZO PZW Sieradz

Porozumienie o wzajemnym honorowaniu składek zawarte przez Chełmski Okręg z Okręgiem PZW w Sieradzu zawiera udogodnienie dla wędkarzy polegające na honorowaniu zezwoleń wydawanych w macierzystych okręgach. Oznacza to, że wędkarze z Okręgu Sieradzkiego mogą u nas wędkować bez konieczności pobierania chełmskich zezwoleń na amatorski połów ryb. Podobne zasady obowiązują naszych wędkarzy na wodach Okręgu Sieradzkiego. (kd)

Wodnik zaprasza na lód

Mistrzowskie zawody podlodowe Koła Wodnik odbędą się 5 lutego na zbiorniku Stańków. Zbiórka zawodników o godzinie 8:00 przy parkingu od strony wsi. Zapisy i dodatkowe informacje w sklepie Wodnik – tel. 82 564 31 63.

Moczykije zapraszają

W niedzielę, 22 stycznia, na Stańkowie odbędą się podlodowe zawody mistrzowskie koła Moczykije InteGracja. Zapisy w sklepie Moczykij przy ul. Lubelskiej do piątku (20 stycznia). Zbiórka na północno-zachodniej stronie zbiornika o godz. 8. Dodatkowe informacje w sklepie lub pod telefonicznie – pod numerem 501 087 456. Uwaga: prosimy na liście startowej w sklepie wpisać swój numer telefonu.