Najlepsi mówcy wśród gimnazjalistów

W czwartek, 19 maja tradycyjnie już Muzeum Dworek Wincentego Pola gościło w swoich salach najlepszych młodych oratorów: laureatów i wyróżnionych w XVI edycji Szkolnego Konkursu Krasomówczego.
Ten konkurs to piękna tradycja Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, rokrocznie angażujący całą szkolną społeczność. Uczniowie samodzielnie układają swoje przemówienia, inspirując się zadanymi tematami. W tym roku, wyjątkowo, były to aż dwa zagadnienia: „Pamiętaj, że połowa radości z osiągnięcia sukcesu to oczekiwanie” oraz „Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym”. (Antonie de Saint-Exupery).
Zebrani w pokojach dworku goście mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych i oryginalnych wypowiedzi młodych oratorów, laureatów wybranych spośród wszystkich uczniów szkoły. Jednym z najmłodszych był pierwszoklasista Szymon Kula, który w swoim wystąpieniu dowodził, że odpowiedzialność zaczyna się bardzo wcześnie – od opieki nad młodszym rodzeństwem czy też ulubionym zwierzątkiem. Spokojna pewność siebie ucznia i doskonała prezentacja zostały nagrodzone przez Wiktora Kowalczyka, kustosza Muzeum Wincentego Pola, który wręczył mu nagrodę specjalną – publikację dotyczącą dziejów muzeum. – Jestem pod wrażeniem powagi i dojrzałości wszystkich waszych wypowiedzi – podkreślił kustosz, zwracając się do uczniów. Szymon do wystąpienia przygotowywał się samodzielnie.
– Nauczyłem się tekstu w tydzień, mama mi jedynie błędy poprawiła. Kiedy byłem w szkole podstawowej, zajmowałem pierwsze miejsca w konkursach recytatorskich, Jeśli będzie taka okazja, to spróbuję swoich sił także w przyszłym roku – powiedział.
Zwycięscy uczniowie po wygłoszeniu swojego przemówienia otrzymywali z rąk dyrektorek Gimnazjum nr 16–Ewy Barszcz i Barbary Wardy–pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. – Gratuluję naszym młodym, początkującym mówcom, którzy świetnie sobie radzą. Potrafią skomponować swoje wystąpienie, dotrzeć do właściwych źródeł, posłużyć się odpowiednimi przykładami. Potrafią także, często zupełnie bez zdenerwowania, z wielkim spokojem, przy pięknej dykcji, wygłosić swoje przemówienia. To nas cieszy i zachęca, by organizować kolejne edycje tego konkursu – podkreślała Barbara Warda, pomysłodawczyni i wieloletnia organizatorka konkursu. Podczas czwartkowego koncertu Laureatów uzdolnieni muzycznie uczniowie Gimnazjum nr 16: Zofia Kozłowska, Kacper Kępa oraz Anna Kwiatkowska zagrali utwory patrona placówki Fryderyka Chopina. (EM.K.)

Laureaci XVI edycji Szkolnego Konkursu Krasomówczego:

Aleksandra Najda – ucz. kl. 1f, Oliwia Paszkowska – ucz. kl. 2e, Wiktoria Haręziak – ucz. kl. 2i, Magdalena Korębska – ucz. kl. 3d, Adam Mąka – ucz. kl. 3h.
Wyróżnienieni:
Nina Raduli – ucz. kl. 1b, Szymon Kula – ucz. kl. 1h, Kacper Niewiadomski – ucz. kl. 1i, Jan Golianek – ucz. kl. 2d, Filip Dąbrowski – ucz. kl. 3i, Barbara Kozak – ucz. kl.3b.
Nagrodę dyrektora szkoły, zdobył Karol Struski z kl. 2j, a nagrodę wicedyrektora otrzymał Przemysław Celiński, uczeń klasy 1c.