Najlepsi uczniowie otrzymali po trzy tysiące złotych

Uroczystość nagrodzenia najlepszych uczniów lubelskich szkół ponadgimnazjalnych

Na tydzień przed rozpoczęciem wakacji, 13 czerwca, w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II przy ul. Elsnera 5 prezydent Lublina wręczył stypendia i nagrody książkowe najlepszym uczniów szkół ponadgimnazjalnych – laureatom konkursów przedmiotowych oraz „piątkowiczom” i „szóstkowiczom” mogącym pochwalić się wzorowym zachowaniem.


W tym roku lubelscy uczniowie i uczennice szkół średnich startowali z dużymi sukcesami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Ponad 220 uczniów zdobyło w sumie 304 tytuły, w tym 144 laureata i 160 finalisty. To o 29 więcej wyróżnionych niż w ubiegłym roku. Laureaci reprezentowali 18 szkół. Trzy szkoły publiczne i szkoła niepubliczna z największą liczbą zdobywców tytułów laureata i finalisty otrzymały puchary Prezydenta Miasta Lublin.

Najwięcej laureatów miało w tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica – zdobyli 88 tytułów. Na drugim miejscu uplasowało się III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej – jego uczniowie uzyskali 41 tytułów, a trzecie miejsce II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego zawdzięcza zdobywcom 39 tytułów. Dobrze poszło też uczniom z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki, którzy zdobyli 18 tytułów i Zespołu Szkół Elektronicznych – uzbierali 15 tytułów. Szkoła niepubliczna z najliczniejszą grupą laureatów i finalistów – 23 osoby, to Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi.

Uczniowie biorący udział w międzynarodowych finałach olimpiad oraz laureaci olimpiad stopnia centralnego otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin w wysokości 608 zł. Takie samo stypendium otrzymali też laureaci konkursów tematycznych i finaliści olimpiad oraz turniejów, którzy w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,3 oraz wzorową ocenę z zachowania.

W tym roku stypendium otrzymało aż 170 uczniów, tj. o 30 osób więcej niż w roku ubiegłym. Uczniowie, którzy uzyskali więcej niż jeden tytuł, otrzymali wielokrotność tej kwoty: dwóch uczniów, zdobywców pięciu tytułów laureata, otrzymało stypendium w pięciokrotnej wysokości – ponad trzy tysiące złotych, czterech uczniów uzyskało stypendium w czterokrotnej wysokości (niemal 2,5 tysiąca zł.), a dziesięciu uczniów w potrójnej wysokości (1824 zł). Aż trzydziestu uczniów uzyskało podwójny tytuł laureata i otrzymało stypendium w wysokości 1216 złotych. (EM.K.)