Najmłodsi poznają tajniki ekonomii

W zeszłorocznej edycji „Przedsiębiorczych Dzieciaków” udział wzięło ponad 400 dzieci z 17 placówek oświatowych z Lublina. Przeprowadzono m.in. 170 godzin zajęć lekcyjnych i zorganizowano 17 wizyt w lubelskich przedsiębiorstwach.

Lubelski ratusz i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej organizują 2. edycję „Przedsiębiorczych Dzieciaków”. To projekt edukacyjny, którego głównym celem jest kształtowanie u najmłodszych mieszkańców Lublina postaw przedsiębiorczych, które w przyszłości będą przydatne na rynku pracy i pomogą w rozwijaniu kariery zawodowej.


Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6–10 lat. Dzięki udziałowi w programie najmłodsi będą mieli możliwość rozwijania takich kompetencji, jak aktywność, zdolność do realizacji własnych pomysłów i podejmowania ryzyka, kreatywność, niekonwencjonalne podejście do rozwiązywania problemów, pasja, wytrwałość czy pomaganie innym. Dowiedzą się także, jak funkcjonuje bank i na czym polega ekonomia.

Do projektu, skierowanego do ponad 350 dzieci z Lublina, mogą zgłaszać się placówki oświatowe, firmy, studenci oraz osoby działające w sektorze kreatywnym.

Informacje o rekrutacji, zasadach, zakresie tematycznym, specyfice projektu oraz terminach realizacji poszczególnych działań można znaleźć na stronie przedsiebiorczedzieciaki.lublin.eu. Nabór rozpoczął się w ubiegły poniedziałek (10 lutego) i zakończy się jutro (18 lutego). BS