Najszybciej pomkniemy do lasów janowskich

Planowany przebieg polskiego odcinka Via Carpatii

Znamy wykonawców odcinka ekspresowej S19 od Janowa Lubelskiego do węzła Lasy Janowskie. Budowa 33 kilometrów drogi pochłonie ponad 720 mln zł. Trwają też procedury przed budową kolejnych odcinków międzynarodowej drogi „Via Carpatia” w naszym województwie.


Od Kraśnika do Janowa

Najbliższe realizacji są trzy odcinki przyszłej S19 od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie przy granicy z woj. podkarpackim. W miniony poniedziałek GDDKiA podpisała umowy z wybranymi wykonawcami.
Jeden kilometr nowej ekspresówki to koszt blisko 22 milionów złotych. 33 kilometry nowej drogi, przedzielone obwodnicą Janowa Lubelskiego, pochłoną ponad 722 mln zł. Na odcinku powstanie 12 wiaduktów, 6 mostów, po kilkanaście przejść i przepustów dla zwierząt.
Umowa zakłada zbudowanie drogi do wiosny 2021 roku. W przyszłości będzie można ją poszerzyć o trzeci pas.
Dwa odcinki wykona konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe, a obwodnicę Janowa zrealizuje firma Mota-Engil Central Europe.

Grubo ponad miliard za ekspresówkę do Kraśnika

Jeszcze trwa ocena ofert wykonawców, którzy zgłosili się do przetargu na budowę trzech odcinków Via Carpatia od Lublina do Kraśnika. Dwujezdniowa droga ekspresowa poprowadzi od węzła Węglin wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 19. Potem ominie Niedrzwicę Dużą, Niedrzwicę Kościelną i Sobieszczany, przetnie lasy przed Wilkołazem, a w miejscowości Lasy przed Kraśnikiem – obecną krajową „19”, omijając miasto od wschodu.
Na budowę odcinka od węzła Lublin Węglin do węzła Niedrzwica Duża (długość ok. 12 km) wpłynęło 6 ofert o wartości od 312,3 do 420,5 mln zł. Najdroższy będzie odcinek od Niedrzwicy Dużej do obwodnicy Kraśnika – tutaj rozrzut cenowy to 498-565 mln zł. Z kolei za budowę 10 km obwodnicy Kraśnika firmy życzą sobie od 319,5 do 424,7 mln zł.
Łatwo policzyć, że budowa 42-kilometrowej drogi pochłonie co najmniej 1,13 miliarda zł. Wielu wykonawców zainteresowanych jest realizacją całości zadania. Wszyscy zadeklarowali realizację w 34 miesiące i 10-letnią gwarancję.
Po ocenie ofert przetargowych komisja wyłoni te najkorzystniejsze. – Umowy z wykonawcami planujemy podpisać w pierwszym kwartale przyszłego roku – informuje GDDKiA.
Kierowcy mają skorzystać z tego odcinka trasy w 2021 roku.

Koncepcja na północny odcinek

Ruszyła też procedura przed wybudowaniem blisko 24-kilometrowego odcinka S19 między Lubartowem a węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy naszego miasta. – To kolejny etap przygotowań do budowy Via Carpatia. Domykamy jej projektowanie – dodaje Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.
Ekspresówka do Lubartowa nie tylko przyspieszy ruch, ale uwolni od korków trudny odcinek na wysokości miejscowości Niemce. – Decyzją rządu uruchomione zostało finansowanie tego odcinka, bardzo newralgicznego w województwie lubelskim – mówi Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski.
Zwycięzcę przetargu czeka opracowanie wariantów rozwiązań technicznych drogi ekspresowej (w tym obiektów inżynierskich), kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, a także przeprowadzenie badań geologicznych w terenie.
Na koncepcję wykonawca będzie miał niecałe dwa lata, kolejne dwa na dokumentację i jeszcze dziesięć miesięcy na budowę. Zapisy Programu Budowy Dróg Krajowych zakładają wykonanie tego odcinka S19 do 2024 roku w trybie projektuj i buduj.
Zakładane wstępnie koszty to ok. 900 mln zł. BARTŁOMIEJ CHUDY