Najzdolniejsi nagrodzeni przez marszałka

W roku szkolnym 2016/17 Województwo Lubelskie realizuje dwa programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. W gronie 762 stypendystów ponad 1/4 stanowią uczniowie z Lublina i Świdnika! W piątek w sali operowej Centrum Spotkania Kultur wicemarszałek Krzysztof Grabczuk uroczyście wręczył najzdolniejszym listy gratulacyjne.
Celem programów stypendialnych jest finansowe wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów. Województwo przeznaczyło na ten cel aż 3 miliony. Wyróżnieni uczniowie przez okres od 1 września 2016 do 30 czerwca przyszłego roku będą otrzymywać stypendia w kwocie 400 zł miesięcznie.
Pierwszy z programów – „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017”, skierowany jest do szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2016/17 rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych osiągających niższe wyniki edukacyjne w skali województwa lubelskiego. W ramach programu„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017” przyznanych zostało przez Zarząd Województwa Lubelskiego aż 530 stypendiów. W Lublinie z tej puli pomoc otrzyma 56 gimnazjalistów i 25 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w Świdniku 12 uczniów gimnazjów.
Drugi program stypendialny – „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”, skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych. W ramach tego programu przyznane zostały przez Zarząd Województwa Lubelskiego 232 stypendia – 1/3 trafiła do uczniów szkół z Lublina.
Największą liczbą stypendystów, aż 33 spośród lubelskich szkół może pochwalić się Techniku Elektroniczne z Zespołu Szkół Elektronicznych!
Oba projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.KB

Lista stypendystów z Lublina i Świdnika, którzy otrzymają w roku szkolnym 2016-2017 stypendia w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017”

Lublin

Gimnazjum nr 1: Zuzanna Gil; Gimnazjum nr 5: Gabriela Wójcik, Ewa Zwolińska, Nikola Łukasik, Krystian Jankowski, Amelia Malik; Gimnazjum nr 6: Aleksandra Mardoń, Kamila Feliksiak, Mateusz Sławecki, Radosław Fiutka, Kacper Kuśmierowski, Julia Zbysław, Dominik Kiciński, Aleksandra Skórska, Jakub Czerwonka, Oskar Wikos, Szymon Świetlicki, Kamil Lato, Aleksandra Kanadys, Anna Bajun, Dagmara Szumska, Joanna Kołtunik; Gimnazjum nr 7: Julia Grabarczuk, Marta Kość, Jagoda Tchurzewska, Stefan Krukowski, Aleksandra Małecka, Kinga Stec, Ewa Malik, Karolina Niedziela, Michał Wąsik; Gimnazjum nr 8: Alicja Bielińska, Anna Sito; Gimnazjum nr 11: Gabriela Korneluk, Adrianna Wieleba, Fahmi Amin, Michał Żurkowski, Natalia Goliszek, Adam Szczerba, Michał Nużka, Katarzyna Stążka, Natalia Gułaś, Paulina Wójcik, Aneta Wójcik, Kacper Bartosz, Jakub Nawrocki, Aleksandra Żak; Gimnazjum nr 19: Lea Dafne, Paulina Ostrowska, Oliwia Śliwińska, Patrycja Wójcik, Natalia Olszewska, Karolina Wołodko, Gabriela Świderska, Alicja Mitruś; Gimnazjum nr 27: Piotr Mieszkowski; Międzynarodowe Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego: Julia Cygan, Agata Drwal, Julia Lewandowska, Maja Kalbarczyk, Marcelina Koziej, Constantin Dreyer, Kamila Międlar, Michał Bargenda, Krzysztof Biłyk, Wiktora Wrzyszcz, Kacper Ćwierk, Aleksandra Posielska, Zuzanna Gawda, Marcin Dziechciaruk, Małgorzata Walawska, Karol Stępniak; Collegium Gostynianum im. Księdza Kazimierza Gostyńskiego: Natalia Rasińska; VIII LO: Natalia Kołtun; XV LO: Dominika Grzegorczyk, Weronika Studzińska; XXIV LO: Bartłomiej Jędrej; Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego: Weronika Rekiel; Technikum Ekonomiczne w ZSE im, A i J. Vetterów: Krzysztof Wójtowicz, Karolina Ostrowska; Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w ZS Nr 5: Magdalena Rybińska.

Świdnik

Gimnazjum nr 1: Jakub Mazur, Michał Flis, Aleksandra Gwarda, Łukasz Pawlak, Oliwier Winiarski, Karolina Poleszak, Karolina Staniecka, Paulina Wawszczak; Gimnazjum nr 2: Jarosław Leśny, Adam Wołek, Wiktoria Puch, Julia Leśniak.

Stypendyści z Lublina i Świdnika objęci programem „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”

Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych: Jacek Pikuła, Piotr Araszkiewicz, Juliusz Bojarczuk, Paweł Wójtowicz, Wojciech Olech, Wojciech Jarzyna, Adrian Skrobas, Kacper Murat, Bartłomiej Krawczyk, Dominik Topyła, Tomasz Jakubowski, Emil Pelak, Krzysztof Józef Siedlecki, Mateusz Lorek, Krzysztof Dorosz, Mateusz Polski, Paweł Polski, Michał Łaska, Marek Łaszcz, Dariusz Szymula, Karolina Sałamaja, Michał Włosek, Mateusz Oćwieja, Wiktor Jóźwik, Sylwia Szczygieł, Karolina Kuś, Łukasz Dudek, Rafał Frączek, Arkadiusz Kędzierski, Jakub Marczuk, Błażej Sewera, Daniel Strzelecki, Sebastian Wiktor; Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5: Magdalena Rybińska, Tomasz Bednarczyk, Julia Dorożuk; Technikum Ekonomiczno – Handlowe w Zespole Szkół nr 1: Paulina Urbankiewicz, Milena Sobieraj, Sandra Krusińska, Bartłomiej Cioczek, Eryk Hałas, Dawid Antończak, Aleksandra Hołysz, Wioletta Goral; Liceum Plastyczne im. Cypriana Kamila Norwida: Oliwia Dryło, Maria Wrona, Dorota Tyszko, Karolina Serej; Technikum Budowlano-Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego: Michał Wac, Grzegorz Mendak, Arkadiusz Wójtowicz; Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego: Weronika Skoczylas, Patryk Ostojski; Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego: Weronika Rekiel, Malwina Furgała, Agata Zarzeczna; Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów: Weronika Lewandowska, Krzysztof Wójtowicz, Emil Pausz, Aneta Buczkowska, Edyta Zbiciak, Klaudia Woś, Dorota Woźniak, Karolina Ładoszek, Dominika Sągała, Katarzyna Borkowska; Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Samochodowych: Kamil Olszak; Technikum Transportowo-Komunikacyjne: Kamil Wołowik, Kamil Zarajczyk; Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Aleksandra Stępniak; Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku: Przemysław Jerzy Kloc; Medyczne Studium Zawodowe: Paulina Kawecka, Olga Małyszek, Justyna Wilk, Patrycja Zawistowska, Aldona Kowalska, Dominika Boreczek, Ewa Kwaśniak, Katarzyna Zuń, Arleta Pietras, Diana Szymankiewicz, Anna Kwiatkowska, Natalia Edyta; Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych: Samanta Goździuk; Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11 w ZS Rzemiosła i Przedsiębiorczości: Kamila Kulik, Kinga Wróbel, Wioleta Kosior.